Home » KHÓA HỌC ONLINE » 36 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Siêu Đẳng

36 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Siêu Đẳng

Rate this post
Những phương pháp bán hàng tuyệt vời đẩy cao doanh số
These great sales methods drive high sales

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Bạn sẽ nhận ra rằng bán hàng không quá khó khăn

You will realize that sales are not too difficult

Yêu quý và nhận thức đúng giá trị của nghề bán hàng là như thế nào

Loving and appreciating the true value of the sales career is like

Vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân để tiến hành bán hàng

Overcome your fear of selling yourself
Học và áp dụng thực tế 36 chiêu thức bán hàng này ngay lập tức, giúp bạn tăng doanh số bán hàng, phát triển công việc một cách vượt bậc.

Learn and apply these 36 sales tactics right away, helping you increase sales, and grow your business dramatically.

Bên cạnh đó bạn sẽ còn có thể áp dụng được các tuyệt chiêu vào các mối quan hệ quanh bạn, giúp ban tạo dựng được các mối quan hệ bền lâu và tốt đẹp.
Besides, you will also be able to apply the techniques to the relationships around you, helping you build lasting and good relationships.

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Những cá nhân đam mê bán hàng có mong muốn đẩy cao doanh số (qua mạng, kinh doanh tại nhà)

Individual sales people who wish to drive sales (via the Internet, home business)
Những bạn làm môi giới (nhà đất, xe cộ, bảo hiểm)

The broker (home, vehicle, insurance)
Nhân viên marketing, kinh doanh của công ty

Marketing staff, business of the company
Nhân viên sale, tư vấn, bán hàng

Sales staff, consultants, sales
Tất cả các đối tượng muốn khẳng định bản thân mình trong lĩnh vực bán hàng

All the subjects want to assert themselves in the field of sales

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Rất nhiều người đã thành công khi bán hàng, họ đẩy cao doanh số và có nguồn thu nhập lớn

Bạn cũng kinh doanh

Bạn cũng nổ lực bán hàng

Tại sao bạn không thành công như họ?

Sau mọi cố gắng tìm kiếm mà không mang lên kết quả, bạn cho rằng : Mình không có “duyên bán hàng” và muốn từ bỏ công việc này…

Đừng vội vàng từ bỏ!

Nếu bạn có trong tay những tuyệt chiêu – thứ quý giá của những người bán hàng thành công, bạn sẽ thấy việc này đơn giản hơn rất nhiều.

Trong khóa học “36 tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng”, Diễn giả – Doanh nhân Nguyễn Vĩnh Cường sẽ giúp bạn nắm bắt các bí quyết ấy. Khóa học tập trung dạy bạn cách đập tan nỗi sợ hãi tiềm ẩn, khơi dậy, củng cố niềm tin của bạn và cả khách hàng. Khóa học đưa ra bí quyết thuyết phục, kèm các mẫu tình huống giá trị để bạn đánh gục tâm lý sợ hãi gạt bay lời từ chối của khách hàng.Bạn sẽ trở nên thật ấn tượng và để lại một dấu ấn tốt, sâu sắc trong lòng khách hàng.

Trong suốt khóa học Nguyễn Vĩnh Cường sẽ dạy bạn đầy đủ 36 tuyệt chiêu bán hàng siêu đẳng này với nhưng bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế mà anh ấy đã, đang thực hiện, đây được xem là vũ khí bí mật của riêng anh được đúc kết từ 10 năm kinh doanh thành công.

Many people have succeeded in selling, they pushed up sales and have a large source of income
You also business
You also try to sell
Why do not you succeed as they?
After all trying to search without bringing up results, you said: I do not have “sellers” and want to give up this job …
Do not hurry to give up!
If you have the skills – precious things of the successful sales people, you will find this much simpler.
In the course “36 great sales way,” Speaker – Entrepreneur Nguyen Vinh Cuong will help you catch the secret. The course teaches you how to smother your fears, inspire you and your customers. The course offers convincing insights, along with valuable case studies, to crush the psychological fear of the client’s rejection. You will become impressed and leave a good, deep impression. in the heart of the customer.
Throughout the course, Nguyen Vinh Cuong will teach you all 36 wonderful sales techniques with the secret of the practical experience he has been doing, which is considered a secret weapon of He is a 10 year successful business.

Nội dung khóa học: 36 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Siêu Đẳng

Tags:

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*