Home » KHÓA HỌC ONLINE » 69 Tuyệt Chiêu Chốt Sale Trực Tiếp

69 Tuyệt Chiêu Chốt Sale Trực Tiếp

Rate this post
Chốt sale có thể xem là khâu quan trọng nhất của quá trình bán hàng. Khóa học giúp bạn Làm chủ bối cảnh khiến khách hàng không thể từ chối

Fasteners can be considered as the most important stage of the sales process. Course help you master the context that customers can not refuse

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Tuyệt chiêu khiến khách hàng biết đến bạn 1 cách tự nhiên

Absolute way to let customers know you naturally
Gây dựng lòng tin và sự thiện cảm bằng 13 phương thức

Build trust and sympathy in 13 ways
Làm chủ bối cảnh, xoay chuyển ý định của khách hàng theo ý bạn

Master the context, turn the intention of your customers as you like
Tấn công tử huyệt giúp khách hàng nhanh chóng ra quyết định

Attack acupuncture helps customers quickly make decisions
Tạo lập lý do khiến khách hàng không thể từ chối

Create a reason why customers can not refuse

 

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Chủ doanh nghiệp, quản lý

Business owner, manager

Sales & Marketing Staff
Nhân viên Sales & Marketing
Người kinh doanh trong mọi lĩnh vực

Business people in all areas
Tất cả những ai đam mê kiếm tiền và mong muốn mở rộng mối quan hệ

All those who love to earn money and want to expand the relationship

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Bạn đã bao giờ tự hỏi bí quyết của những người thành công trong lĩnh vực của mình là gì?

Hay những người đồng nghiệp cùng làm sale lại có doanh thu cao ngất ngưởng?

Những người tưởng chừng không có nền tảng vững chắc về vốn hay mối quan hệ lúc ban đầu lại xây dựng được 1 hệ thống bán hàng tuyệt vời khiến mọi người ngưỡng mộ?

Và nếu bạn cho rằng: Chốt Sales là bước cuối cùng không liên quan đến những hành động trước và sau đó thì đó chắc chắn là nguyên nhân khiến bạn chưa thành công!

“69 tuyệt chiêu chốt Sales” chính là khóa học dành cho bạn! 70 bài học sẽ giúp bạn tìm được chìa khóa vạn năng để chốt sales thành công trong mọi cuộc giao dịch. Điều đầu tiên mà giảng viên Hán Quang Dự chia sẻ với bạn không phải là những bí quyết nhỏ lẻ để chốt đơn mà là cách đưa tên bạn/ doanh nghiệp và sản phẩm của bạn có thể đến với khách hàng một cách tự nhiên mà đầy dụng ý. Với thị trường cạnh tranh như hiện tại, để khách hàng nhớ đến và có thiện cảm cũng là thành công lớn. Bạn sẽ bất ngờ với cách anh làm chủ bối cảnh trong mọi cuộc gặp gỡ với khách hàng và xây dựng mối quan hệ vững chắc khiến khách hàng không chỉ đến với bạn 1 lần mà còn hàng trăm lần cùng với những khách hàng mới.

Have you ever wondered what is the secret of successful people in your field?
Do your salespeople work in high sales?
Those who do not have a solid foundation for capital or relationships at the beginning to build a great sales system that people admire?
And if you think that Sales Pin is the final step that does not involve previous actions and then that is probably why you’re not successful!
“69 Great Sales Force” is the course for you! 70 lessons will help you find the key to successful sales in every transaction. The first thing Han Shan participant shared with you is not the secret to solving the problem, but the way your name / business and product can come to customers naturally. intentionally. With the current competitive market, so that customers remember and sympathy is also a great success. You will be amazed at how well you master the context of every customer encounter and build strong relationships that will not only come to you once but also hundreds of times with new customers.

Nội dung khóa học: 69 Tuyệt Chiêu Chốt Sale Trực Tiếp

Tags:

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*