Home » KHÓA HỌC ONLINE » ANH VĂN GIAO TIẾP CHO NGƯỜI HOÀN TOÀN MẤT GỐC

ANH VĂN GIAO TIẾP CHO NGƯỜI HOÀN TOÀN MẤT GỐC

Rate this post

Phương pháp giao tiếp siêu tốc kiểu Mỹ, dễ học, dễ nói, dễ thành công.

American Express communication method, easy to learn, easy to say, easy to succeed

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Bạn đang lo lắng về khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của mình vì học đã lâu nhưng không nói được?Khi đến với khóa học “Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gôc” bạn sẽ:
You are worried about your ability to communicate in English because you have learned for a long time but can not speak? When you come to the course “Communicative English for the complete loser” you will:

Lấy lại nền tảng tiếng Anh bị mất gốc, tập trung vào phần nói và nghe

Take back the lost English root, focusing on the spoken and the heard

Tự tin trong cuộc sống và giao tiếp với người nước ngoài
Confident in life and communicating with foreigners
Bổ trợ cho công việc cũng như học tập một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
Support for work as well as learning in the best and most effective way.
Có thể giao tiếp và trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh lưu loát.
Can communicate and respond in English fluently.
Nắm bắt được yếu tố cần thiết khi giao tiếp và làm việc với người nước ngoài, tạo dựng 1 hình ảnh tốt đẹp.

Capture the essentials when communicating and working with foreigners, creating a good image.

 

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Bạn là: sinh viên, người đi làm, người học không có điều kiện tham gia học tại các trung tâm, những người muốn giao tiếp tự tin + lưu loát+ khẳng định bản thân+ phục vụ trong công việc.

You are: students, working people, learners are not able to participate in learning centers, people who want to communicate confident + fluent + affirm themselves + serve in the work.

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Tiếng Anh hiện nay được xem là  ngôn ngữ chung của thế giới, vì vậy ngày càng nhiều người Việt đầu tư học tiếng Anh.

Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?

Bạn là những đối tượng mất căn bản tiếng Anh, mất gốc tiếng Anh?

Bạn đã quá chán nản với việc học tiếng Anh nhiều năm chưa tiến bộ?

Những điều bạn băn khoăn sẽ được xua tan ngay khi bạn đăng ký khóa học của Unica, khóa học sẽ giúp bạn khắc phục tất cả khó khăn để vực dậy, khơi nguồn niềm đam mê với TIẾNG ANH. Khóa học cho bạn biết được cách học tiếng Anh đúng cách. Các bạn sẽ được nhập vai vào các tình huống tiếng Anh giao tiếp hết sức thú vị thực tế hàng ngày.

Lộ trình học “tiếng Anh cho người hoàn toàn mất gốc” của Giảng viên Ruby Thảo Trần giao tiếp cùng phương pháp phản xạ truyền cảm hứng sẽ giúp bạn nâng cao trình độ một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn sẽ hoàn toàn tự tin với trình độ tiếng Anh giao tiếp mới của bản thân đấy!

English is now considered as the common language of the world, so more and more Vietnamese invest in learning English.
Where can I learn English?
Are you a loser in English, losing English?
Have you been too depressed to learn English for years without improvement?
The things you are anxious to dispel as soon as you enroll in Unica course, the course will help you overcome all difficulties to revive, stimulate the passion with ENGLISH. The course teaches you how to learn English properly. You will be immersed into English situations that are very interesting everyday.
Lecturer Ruby Tran Thao Tran communicates with the inspirational reflexology method that will help you improve your skills quickly and effectively, you will be completely confident. With your new English communication skills!

Nội dung khóa học: ANH VĂN GIAO TIẾP CHO NGƯỜI HOÀN TOÀN MẤT GỐC

 
Facebook Comments