Home » KHÓA HỌC ONLINE » Bán hàng đỉnh cao với Zalo Marketing

Bán hàng đỉnh cao với Zalo Marketing

Rate this post

Bán hàng đỉnh cao với Zalo Marketing
Top selling with Zalo Marketing

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?

Với gần 45 triệu người sử dụng Zalo con số rất ấn tượng để bạn kinh doanh với tỷ lệ tương tác trên Zalo cao gấp 4 lần Facebook
Được hướng dẫn từ A-Z cách bán hàng trên Zalo
Tiếp cận 10000 khách hàng tiềm năng với phí 0 đồng
Học được kỹ thuật quảng cáo trên Zalo giá rẻ ( chỉ vài trăm đồng CPC)
Biết được các thao tác bán hàng trên máy tính với Zalo page dễ dàng

With nearly 45 million users, Zalo is a very impressive number for you to interact with, which is four times higher than Zalo.
Directed from A-Z selling on Zalo
Reach 10,000 leads for 0 dong
Learn the technique of advertising on cheap Zalo (only a few hundred CPC)
Know the operation on the computer with Zalo page easily

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

 • Là những bạn học sinh, sinh viên hay bất cứ ai đam mê kinh doanh muốn tiếp cận khách hàng trên Zalo
 • Những tổ chức, cá nhân muốn áp dụng Zalo để kinh doanh
 • Những shop kinh doanh muốn khai thác khách hàng trên Zalo
 • Những người kinh doanh tự do
 • Những người muốn áp dụng Zalo để tăng doanh số
 • Dùng cho tất cả mọi đối tượng muốn bán hàng trên zalo

• Are students, students or any business enthusiast want to reach customers on Zalo
• Organizations that want to apply Zalo to their business
• Business shops want to tap customers on Zalo
• Free traders
• People who want to apply Zalo to increase sales

• Used for all objects on sale

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Với sự phát triển của mạng xã hội như ngày nay thì việc bán hàng trên các ứng dụng điện thoại không còn quá xa lạ với chúng ta. Bán hàng trên Zalo là xu hướng hiện nay, Zalo là một cách tiếp thị sản phẩm cực kì hiệu quả mà có thể bạn đã bỏ qua.

 • Bạn có muốn tiếp cận 10.000 khách hàng tiềm năng bằng Zalo?
 • Bạn muốn kiếm 500K mỗi ngày chỉ với 2 giờ Online? (Chúng tôi kiếm nhiều hơn thế nữa mỗi ngày từ Zalo)
 • Zalo Marketing là mỏ vàng bạn khai thác chưa?
 • Bạn muốn kiếm 5 – 10 triệu mỗi tháng từ Zalo với Phí 0 đồng?
 • Bạn muốn biết chúng Tôi đang bán hàng từ Zalo với Phí 0 đồng thế nào không?

Khóa học sẽ giúp khai thác 10.000 khách hàng trên Zalo kiếm 500k với 2h online Zalo chỉ với phí 0 đồng. Bạn sẽ được hướng dẫn kiếm tiền bằng Zalo từ A-Z.

Với hơn 6 năm kinh nghiệm về Marketing online và là chuyên gia về Marketing Online, tôi nhận thức được sức tăng trưởng chóng mặt của người dùng Zalo tại Việt Nam. Tôi cùng đồng đội đã áp dụng Zalo Marketing vào bán hàng và doanh số mang lại từ Zalo khá ấn tượng.

Với mục đích chia sẻ lại kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết của mình về kinh doanh Zalo Marketing thì khoá học “Đỉnh cao bán hàng trên Zalo” sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức, kỹ thuật bán hàng trên Zalo như thế nào hiệu quả nhất.

With the development of social networks like today, the sale of phone applications is no longer strange to us. Selling on Zalo is a trend nowadays, Zalo is an extremely effective way to market products that you may have missed.
• Do you want to reach 10,000 prospects with Zalo?
• Want to earn 500K per day with only 2 hours Online? (We earn more than that every day from Zalo)
Is Zalo Marketing your gold mine?
• Want to earn 5-10 million per month from Zalo with a 0 dong fee?
• You want to know how much I am selling from Zalo with a 0 dong fee?
The course will help to exploit 10,000 customers on Zalo to earn 500k with 2 hours online Zalo for only 0 dong. You will be instructed to earn money with Zalo from A-Z.
With over 6 years of online marketing experience and expert in online marketing, I am aware of the rapid growth of Zalo users in Vietnam. I used Zalo Marketing in sales and sales from Zalo is quite impressive.
For the purpose of sharing your knowledge, experience and knowledge about Zalo Marketing business, the course “Selling Top on Zalo” will provide you with knowledge and technical sales on Zalo. the most effective

Nội dung khóa học

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*