Home » KHÓA HỌC ONLINE » Bí Quyết Săn Học Bổng Thạc Sĩ

Bí Quyết Săn Học Bổng Thạc Sĩ

Rate this post

Khóa học hướng dẫn chiến lược định vị bản thân để tìm học bổng phù hợp, hướng dẫn viết bài luận (SOP, LoM), CV, Resume và LoR

Bạn sẽ học được gì

Phân loại học bổng du học
Hướng dẫn phân biệt hồ sơ mạnh & yếu
Hướng dẫn chiến lược định vị bản thân để tìm học bổng phù hợp
Hướng dẫn viết bài luận (SOP, LoM), CV, Resume và LoR
Những điều cần tránh khi viết bài luận, CV, Resume và LoR
Hướng dẫn điền application form apply 3 loại học bổng chính phủ phổ biến: Chevening, New Zealand Asean, AAS

Giới thiệu khóa học

Khóa học xoay quanh kinh nghiệm & lời khuyên thực tế giúp định hướng và hiện thực hóa việc xin học bổng du học bậc Thạc sĩ của Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ Lê Thị Quỳnh Nga- Đồng thời là Chuyên gia tư vấn học bổng du học.

Khóa học hướng dẫn chiến lược định vị bản thân để tìm học bổng phù hợp, hướng dẫn viết bài luận (SOP, LoM), CV, Resume và LoR, những điều cần tránh khi viết bài luận, CV, Resume và LoR, hướng dẫn điền application form apply 3 loại học bổng chính phủ phổ biến: Chevening, New Zealand Asean, AAS

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu
Bài 1: Content-Intro-latest
Học thử
00:06:21
Bài 2: Mục tiêu khóa học
Học thử
00:02:46
Bài 3: Những điều cần chuẩn bị
Học thử
00:18:09
Phần 2: Phân chia các loại học bổng du học Thạc sĩ
Bài 4: Giấy tờ trong một bộ hồ sơ cần săn học bổng

00:04:55
Bài 5: Phân loại học bổng

00:03:40
Bài 6: Học bổng chính phủ

00:15:53
Bài 7: Học bổng của trường

00:17:23
Bài 8: Học bổng theo quỹ tài trợ

00:07:05
Phần 3: Lời khuyên ứng viên hãy nhìn vào mình trước khi xin học bổng Thạc sĩ
Bài 9: Cách tìm các nguồn học bổng

00:11:25
Bài 10: Định vị bản thân trước khi săn học bổng

00:10:04
Bài 11: Hướng dẫn xác định học bổng mục tiêu

00:09:17
Bài 12: Thế nào là hồ sơ mạnh & yếu khi xin học bổng?

00:09:57
Phần 4: CV – Resume – SOP – LOM – LOR
Bài 13: Viết CV & Resume xin học bổng khó như thế nào?

00:15:22
Bài 14: Phân tích ví dụ cụ thể viết CV & Resume

00:08:53
Bài 15: Hướng dẫn bí quyết viết bài luận săn học bổng thành công-SOP-LOM

00:18:36
Bài 16: Những điều cần tránh khi viết bài luận xin học bổng-SOP-LOM

00:04:13
Bài 17: Phân tích những bài luận xin học bổng cụ thể-SOP-LOM

00:10:26
Bài 18: Hướng dẫn chi tiết cách viết thư giới thiệu- LoR

00:05:42
Bài 19: Những điểm cần chú ý khi viết thư giới thiệu- LoR

00:07:52
Bài 20: Phân tích mẫu thư giới thiệu- LoR

00:04:20
Phần 5: Hướng dẫn điền Application Form xin học bổng
Bài 21: Hướng dẫn điền application form apply học bổng New Zealand Asean

00:23:23
Bài 22: Hướng dẫn điền application form apply học bổng Chevening

00:23:01
Bài 23: Hướng dẫn điền application form apply học bổng AAS

00:24:29
Bài 24: Tóm tắt và tổng kết khóa học

00:14:25

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC THỬ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*