Home » Beauty - Health & Fitness » Bootstrap CSS Framework – CSS & Component

Bootstrap CSS Framework – CSS & Component

Rate this post

Hiểu và ứng dụng được các CSS Component mà Bootstrap cung cấp, từ đó rút ngắn thời gian thiết kế.
Understand and apply the CSS components that Bootstrap provides, thereby shortening design time.


Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Hiểu và áp dụng được cơ chế Grid System của Bootstrap để xây dựng đa giao diện cho trang web đáp ứng Responsive Design (giao diện đáp ứng nhiều kích thước màn hình khác nhau).
Understand and apply the Bootstrap Grid System to build a multi-interface site responsive design (interface to meet different screen sizes).

Hiểu và ứng dụng được các CSS Component mà Bootstrap cung cấp, từ đó rút ngắn thời gian thiết kế.
Understand and apply the CSS components that Bootstrap provides, thereby shortening design time.

Khả năng giải quyết các vấn đề về giao diện mà khi làm việc với HTML và CSS thường mắc phải.
The ability to solve interface problems when working with HTML and CSS often occurs.

Biết thêm một số khái niệm khi xây dựng giao diện với CSS và Accessible Rich Internet Applications

Know some more concepts when building interfaces with CSS and Accessible Rich Internet Applications

Đối tượng đào tạo ( Training subjects)

• Web developer mong muốn nâng cao trình độ thiết kế giao diện
• Web developers want to improve their interface design

• Những người đang theo ngành thiết kế web mong muốn tạo ra giao diện web nhanh chóng và bắt mắt
• People who are in the web design industry want to create a fast and eye-catching web interface
• Sinh viên CNTT chuyên ngành web muốn nâng cao trình độ chuyên môn.
• IT students who want to improve their professional skills
• Những người đã từng biết qua HTML & CSS nhưng cảm thấy quá mất thời gian cho việc thiết kế giao diện.
• People who already know HTML & CSS but feel that it’s too time consuming to design an interface.

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Tất cả các kiến thức về HTML, CSS đã có thể giúp bạn tự tin xây dựng được các giao diện với bố cục từ cơ bản đến phức tạp đảm bảo hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình (Responsive Design). Tuy nhiên, chúng sẽ tiêu tốn của chúng ta khá nhiều thời gian và công sức. Bootstrap CSS Framework ra đời chính là giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó. Nó không những giúp chúng ta rút ngắn thời gian thiết kế giao diện có bố cục phức tạp mà còn đảm bảo giao diện đó bắt mắt và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị, từ desktop, laptop cho tới tablet, mobile. Ngoài ra, trang bị kiến thức về Bootstrap CSS Framework cũng là một phần không thể thiếu cho các Front-End Developer khi nó dần trở thành yêu cầu tất yếu khi xin việc.
All the knowledge of HTML and CSS can help you build confidence in interfaces with basic and complex layouts that ensure a good display on many screen sizes (Responsive Design). However, they will consume us a lot of time and effort. The CSS Framework Bootstrap is about helping us solve that problem. It not only helps us to shorten the design time of complex layouts, but also ensures that the interface is eye-catching and well displayed on many devices, from desktop to laptop to tablet. Also, equipping the CSS Framework Bootstrap is also an integral part of Front-End Developer as it becomes a must-have requirement.

Nội dung khóa học: Bootstrap CSS Framework – CSS & Component

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*