Home » KHÓA HỌC ONLINE » Cẩm Nang Dựng Hình 3d Với Autodesk Maya

Cẩm Nang Dựng Hình 3d Với Autodesk Maya

Rate this post

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn dựng hình 3d các vật thể đơn giản đến phức tạp theo thiết kế 2D một cách nhanh nhất
The course will teach you how to quickly and easily create 3d objects by 2D

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Nắm vững được công cụ dựng hình của phần mềm Maya
Understand the rendering engine of Maya software

Biết cách dựng hình 3d các vật thể đơn giản đến phức tạp theo thiết kế 2D
Know how to create 3d objects simple to complex by 2D design

Được tiếp xúc với giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 3D và được hỗ trợ sau khóa học khi các bạn gặp khó khăn
Get in touch with teachers who have many years of experience in the field of 3D and are supported after the course when you have difficulty

Bạn luôn tự tin để ứng tuyển vào các công ty thiết kế 3D khi có nền tảng kiến thức cơ bản. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm nâng cao và chủ động trong thiết kế

You are always confident to apply to the 3D design company with background knowledge. You can create advanced and proactive products in the design

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Khóa học phù hợp với tất cả các bạn mới bắt đầu tiếp xúc phần mềm 3D
The course fits all of you beginners 3D exposure software

Những bạn đang có định hướng làm việc và sẽ nghiên cứu chuyên sâu về ngành công nghiệp đồ họa 3D như Game, Phim hoạt hình 3D, Kỹ xảo 3D, Quảng cáo TVC
You are going to work and will research in depth the 3D graphics industry such as Game, 3D animation, 3D techniques, TVC Advertising

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Như các bạn đã biết, phần lớn các bộ phim kỹ xảo 3D hoặc Game 3D bom tấn trên thế giới đều được sản xuất với phần mềm 3D Maya.
Tuy nhiên các bạn lại rất khó khăn để có thể tìm kiếm giáo trình 3D Maya bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, điều này khiến cho nhiều bạn lắc đầu và bỏ cuộc khi mới tiếp xúc phần mềm Maya.
Khóa học ” Cẩm nang dựng hình 3D với Autodesk Maya” sẽ giúp cho các bạn nắm và hiểu được những công cụ cần thiết để dựng hình 3D trong Maya từ đơn giản đến phức tạp.
Trong khóa học các bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ bản chất của từng công cụ 3D bằng tiếng việt cùng với giảng viên dày dặn kinh nghiệm.
As you all know, most 3D movie or 3D blockbusters in the world are produced with 3D Maya software.
However, it is very difficult to find Maya 3D textbook in Vietnamese language, which makes many of you shake your head and give up when you first contact the Maya software.
The “3D Constructing Handbook with Autodesk Maya” will help you grasp and understand the tools needed to build 3D in Maya from simple to complex.
In the course you will be guided carefully the nature of each 3D tool in Vietnamese along with experienced instructors.

Nội dung khóa học: Cẩm Nang Dựng Hình 3d Với Autodesk Maya

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*