Home » Excel

Excel

TRỞ THÀNH CAO THỦ HÀM EXCEL TRONG 10 GIỜ

Thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng Bạn sẽ học được gì? Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ Nhóm hàm toán học – thống kê: Sum, Sumif, min – max, average, ...
Read More »

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA EXCEL TRONG 8 GIỜ

Khóa học này giúp bạn tạo form với Excel và In ấn với Excel một cách chuyên nghiệp và chuẩn xác, vẽ biểu đồ, phân tích dữ liệu bằng những công cụ cực mạnh trong Excel. Bạn sẽ học được gì? Tạo form với Excel và In ấn với Excel một cách chuyên nghiệp và chuẩn xác Nắm vững các ...
Read More »

CHINH PHỤC EXCEL CÔNG SỞ

Bạn sẽ học được gì? Khóa học giải quyết những nhu cầu thực tế trong công việc văn phòng mà hầu như tất cả các thành viên trong công ty từ ban quản lý đến nhân viên các cấp đều cần thiết: Lập kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả góp phần quản lý tối ưu thời gian làm ...
Read More »

THÀNH THẠO EXCEL QUA GIẢI ĐỀ THI

Bí quyết thành chuyên gia Excel công sở Bạn sẽ học được gì? Sau khi kết thúc khóa học, Học viên có thể thành thạo cách sử dụng Excel, áp dụng được cho công việc cũng như thi cử Bạn sẽ thành chuyên gia về excel trong công ty của mình, Trình bày số liệu trong excel đối với bạn ...
Read More »