Home » Phần mềm thiết kế

Phần mềm thiết kế

AUTOCAD CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Thành thạo phần mềm Autocad trong thời gian nhanh nhất.   Bạn sẽ học được gì? Thành thạo phần mềm Autocad Có thể thực hiện được tốt các bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Autocad, đúng quy chuẩn, đúng tỷ lệ…. Vẽ kỹ thuật nhiều ngành khác như vẽ nhà cửa, chi tiết cơ khí, làm bản vẽ thiết ...
Read More »