Home » KHÓA HỌC ONLINE » CEO INTERNET – CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ONLINE DÀNH CHO SẾP (CEO INTERNET – ONLINE BUSINESS STRATEGY FOR LEADERS)

CEO INTERNET – CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ONLINE DÀNH CHO SẾP (CEO INTERNET – ONLINE BUSINESS STRATEGY FOR LEADERS)

Rate this post
Xây dựng thành công một hệ thống kinh doanh online hoàn toàn tự động và nhân bản thành nhiều cỗ máy kiếm tiền
Successfully built a fully automated online business system and duplicate it into multiple monetization machines

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

TRAFFIC:  Tăng lượng khách tiềm năng truy cập vào website
REVENUE:  Tăng doanh số bán hàng online
SYSTEM:  Biết cách xây dựng hệ thống sale và marketing
AUTO:  Tự động hoá hoạt động sale và marketing online
EKIP:    Xây dựng đội nhóm, thiết lập KPI từng vị trí
 TRAFFIC: Increase the number of potential visitors to visit the website
REVENUE: Increase online sales
SYSTEM: Know how to build sales and marketing systems
AUTO: Automate sales and marketing activities
EKIP: Team building, set KPI each position

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

  • Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Chủ Shop, CMO, Sale Manager
  • Người làm marketing truyền thống muốn kết hợp marketing online
  • Cá nhân đang kinh doanh online hoặc muốn khởi nghiệp online

• Director, Owner, Shop Owner, CMO, Sale Manager
• Traditional marketers want to incorporate online marketing
• Individuals are doing business online or want to start online

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Nếu bạn không kinh doanh trên Internet, thì tốt nhất là đừng kinh doanh!” – Bill Gates

Internet rất tuyệt vời. Nó giúp cho bất kỳ ai có thể bắt đầu kinh doanh & kiếm tiền. Đặc biệt, với Internet, bạn có thể xây dựng một Doanh nghiệp trực tuyến hoàn toàn tự động. Và bạn còn có thể dễ dàng nhân bản nó thành nhiều cỗ máy kiếm tiền.

  • Nếu bạn đang muốn kinh doanh online nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu?
  • Nếu bạn đang kinh doanh online nhưng chưa thực sự hiệu quả, tốn nhiều công sức?
  • Nếu bạn đang kinh doanh truyền thống và muốn nhân bản trên môi trường online?

Đây chính xác là khoá học dành cho bạn “CEO INTERNET – Chiến lược kinh doanh online dành cho Sếp”.

Khóa học online cung cấp cho bạn những chiến lược để xây dựng thành công một hệ thống kinh doanh online hoàn toàn tự động: từ việc tìm kiếm khách hàng, bán hàng, thanh toán, chăm sóc khách hàng…

Toàn bộ nội dung khoá học được đúc kết bằng 10 từ khoá sau:  AUTO, SYSTEM, TRAFFIC, LEAD, EMAIL RESPONDER, PHỄU, AFFILIATE, PAYMENT ONLINE, NHÂN BẢN, KPI/CTR/CR/ROI.

Nhiều CEO sau khi học xong khóa CEO INTERNET đã tiết kiệm đc đến 50% ngân sách và tăng hiệu quả đầu tư lên gấp 2-5. Nhiều Marketer sau học khóa học này có thu nhập cao hơn hẳn, có tư duy hệ thống, có thể đảm nhiệm vị trí CMO trở lên.

“If you do not do business on the Internet, it’s best not to do business!” – Bill Gates
Internet is great. It helps anyone who can start a business & make money. In particular, with the Internet, you can build a fully automated online business. And you can easily clone it into many money machines.
• If you want to do business online but do not know where to start?
• If you are doing business online but not really effective, take a lot of work?
• If you are a traditional business and want to clone online?
This is exactly the course for you “CEO INTERNET – Online Business Strategy for the boss”.
Online courses provide you with the means to successfully build a fully automated online business system: from customer searches, sales, payments, customer care.
All course contents are summarized by the following 10 keywords: AUTO, SYSTEM, TRAFFIC, LEAD, EMAIL RESPONDER, PHUES, AFFILIATE, PAYMENT ONLINE, PEOPLE, KPI / CTR / CR / ROI.
Many CEOs after completing the INTERNET CEO course have saved up to 50% of their budget and increased their investment efficiency by 2-5%. Many marketers after this course have higher incomes, have systemic thinking, can take over CMO positions.

Nội dung khóa học

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*