Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » [COMBO] Kiếm Tiền Trên Mạng Với Affilate (Make Money Online With Affilate)

[COMBO] Kiếm Tiền Trên Mạng Với Affilate (Make Money Online With Affilate)

Rate this post

Facebook Marketing từ A – Z
Bán hàng đỉnh cao với Affiliate
Học SEO lên Top cùng chuyên gia
Google Adwords ULTIMATE update 2017

BẠN CÓ BIẾT? (DO YOU KNOW?)

Xu hướng kiếm tiền Affiliate – kiếm tiền thụ động được giới MMO đánh giá cao.

Trends make money Affiliate - earn passive money is highly rated MMO.

Hơn 80% khách hàng của bạn thường xuyên dùng Facebook.

More than 80% of your customers regularly use Facebook.

70% link người dùng click vào là do SEO

70% of users click on SEO

65% khách hàng ra quyết định mua nhờ vào các quảng cáo trên Google

65% of consumers make a purchase decision through ads on Google

THẾ NHƯNG (BUT)

Bạn không có đủ nguồn lực cũng như kiến thức về Facebook Marketing, Adwords, thậm chí là Seo?

You do not have enough resources as well as knowledge about Facebook Marketing, Adwords, even Seo?

Bạn ngốn cả đống tiền cho quảng cáo nhưng không đem lại doanh thu?

You spend all the money for advertising but not bring revenue?

Đối thủ của bạn quá mạnh về Digital Marketing, còn bạn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu?

Your competitors are too strong on Digital Marketing, and you do not know where to start?

Bộ khóa học là toàn bộ kiến thức thực tiễn theo xu hướng Marketing 2017 cho cả những người chưa biết gì và người muốn phát triển kỹ năng toàn diện

The course portfolio is a full-fledged, 2017 Marketing Practical knowledge for both ignorant and those who want to develop comprehensive skills.

Tags:

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*