Home » ÂM NHẠC » Học Đệm Hát Guitar Cùng Haketu (Learn To Sing Guitar With Haketu)

Học Đệm Hát Guitar Cùng Haketu (Learn To Sing Guitar With Haketu)

Rate this post
Làm chủ cây đàn Guitar trong tay, hát nghêu ngao cùng bạn bè, người yêu
Master the guitar in hand, sing clams with friends, lover

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Nắm được cách chơi Guitar đệm hát nhanh chóng và hiệu quả
Learn how to play guitar accompaniment quickly and effectively
Có cái nhìn tổng quát về Guitar đệm hát
Get a glimpse of guitar accompaniment
Tạo động lực, đòn bẩy tự học trong tương lai
Motivation, self-learning leverage in the future

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

  • Những người chưa từng chơi Guitar hoặc đã chơi một thời gian (dưới 6 tháng)
  • • Those who have never played Guitar or have played for some time (less than 6 months)
  • Phù hợp với mọi lứa tuổi
  • • Suitable for all ages

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Thực tế cho thấy những người có khả năng chơi một loại nhạc cụ nào đó thì luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông và vô cùng tự tin.

Trong một cuộc khảo sát tâm lý mới đây, với câu hỏi: Người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? Có đến 70% các cô gái được hỏi đã nói: Người đàn ông lý tưởng của họ là người biết chơi Guitar.

Vậy tại sao bạn lại không chơi Guitar?

Guitar đệm hát đang là một phương thức chơi đàn thông dụng hiện nay, kết hợp song song giữa việc chơi đàn và hát.

Hãy đến với khóa học Đệm hát Guitar cơ bản của Hà Kế Tú – Giảng viên Guitar nổi tiếng Việt Nam để làm chủ cây đàn Guitar trong tay và hát nghêu ngao cùng bạn bè, người yêu…

Trong khóa học, bạn sẽ biết các kiến thức cơ bản trong Guitar đệm hát, gồm nhạc lý cơ bản và các điệu đệm hát cơ bản. Áp dụng đánh đàn với 22 bài hát Pop ballad hay và đơn giản.

In fact, people who are able to play some kind of instrument always know how to stand out from the crowd and are confident.
In a recent psychological survey, with the question: What is your ideal man? As many as 70% of the respondents said: Their ideal man is a guitar player.
So why not play guitar?
Guitar accompaniment is a common mode of playing today, combining parallel playing the guitar and singing.
Come to Ha Ke Tu – Guitar Guitar Course of the famous Vietnamese Guitarist to master the guitar in hand and sing clam ngao with friends, lover …
Of course, you will know the basics of guitar accompaniment, including basic music and basic choral accompaniment. Apply the ball with 22 good and simple pop ballads.

Nội dung khóa học: Học đệm hát Guitar cùng Haketu

Tags:

Facebook Comments