Home » KHÓA HỌC ONLINE » KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VỚI SỐ VỐN 0 ĐỒNG (Start Your Online Business With A Capital Of 0 Dong)

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VỚI SỐ VỐN 0 ĐỒNG (Start Your Online Business With A Capital Of 0 Dong)

Rate this post
Xây dựng hệ thống khởi nghiệp kinh doanh tự động từ 2 bàn tay trắng
Set up business startup system automatically from 2 empty hands

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

HỌC VIÊN NẮM RÕ CÁC CHIẾN LƯỢC, HỆ THỐNG, CÔNG CỤ ĐỂ TẠO DỰNG MỘT HỆ THỐNG STARTUP ONLINE THÀNH CÔNG

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ONLINE

MÔ HÌNH KINH DOANH KHÔN NGOAN CỦA CÁC BẬT THẦY TRIỆU ĐÔ

TỰ TAY XÂY DỰNG WEBSITE THEO NỀN TẢNG GOOGLE ĐỂ STARTUP

TẠO 2 LIVE CHAT TỰ ĐỘNG VỚI V CHAT VÀ FACEBOOK CHAT
TÍCH HỢP THANH TOÁN TỰ ĐỘNG QUA NGÂN HÀNG
THIẾT KẾ FORM ĐỂ THU THẬP DATA KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN QUANG HỆ VÀ BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG BẰNG EMAIL AUTO

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ DO LƯỜNG VÀ LÀM SEO HIỆU QUẢ

CHIẾN LƯỢC TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA BOSS

LEARNERS STRATEGY STRATEGIES, SYSTEMS, TOOLS FOR CREATING A SUCCESSFUL STARTUP ONLINE SYSTEM
MARKET RESEARCH ONLINE
WELCOME TRADING MODEL OF HIGHLIGHTS
CREATE YOUR WEBSITE BUILDING UNDER GOOGLE FOUNDATION FOR STARTUP
CREATE 2 LIVE CHAT AUTOMATED WITH V CHAT AND FACEBOOK CHAT
INTEGRATED AUTOMATIC PAYMENT THROUGH BANKING
DESIGN FORM TO COLLECT DATA FOR CUSTOMER OBJECTIVES
DEVELOP AUTOMOTIVE AND AUTOMATIC SALES
THE TOOLS FOR ASSESSING QUALITY AND DOING SEO EFFICIENT
STRATEGY TO INCREASE REVENUE AND BOSS PROFIT

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

  • Những người Chuẩn bị kinh doanh online nhưng chưa biết bắt đầu sao cho hiệu quả.
  • Những bạn trẻ đang bán hàng online trên facebook nhưng chưa hiệu quả.
  • Các cá nhân đang lên kế hoạch Startup với số vốn nhỏ nhất
  • Dân sale và marketing muốn gia tăng doanh thu hiệu quả.
  • Các ông chủ muốn kinh doanh với lợi nhuận là số 1

• Prepare for online business but do not know how to get started.
• Young people are selling online on facebook but not effective.
• Individuals are planning Startup with the smallest capital
• Sales people and marketing want to increase sales efficiency.
• The boss wants to do business with profit is No. 1

Giới thiệu khóa học (Course Introduction

Kinh doanh Online đang là một xu thế và thực sự kinh doanh Online cũng là một công việc tay trái của rất nhiều người. Nhưng đa số những người kinh doanh online đang làm sai phương pháp và mới chỉ dừng lại ở việc rao vặt hoặc post bài facebook.

Để khởi sự kinh doanh online bài bản có doanh số tức thì, thừa hưởng được những giá trị về sau thì bạn cần phải có một người thầy kinh nghiệm để dẫn dắt từ Chiến lược, Hệ thống, Quy Trình và Công Cụ

Đến với khóa học KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VỚI 0 ĐỒNG bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một hệ thống kinh doanh tự động, biết cách tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời cũng lựa chọn cho mình những chiến lược hiệu quả để STARTUP Online thành công hơn.

Người giàu tin rằng khởi nghiệp là cách nhanh nhất để kiếm tiền

…trong khi người bình thường lại nghĩ khởi nghiệp thật rủi ro.

Sự thật là làm công ăn lương cũng chẳng hề an toàn hơn làm kinh doanh. Doanh nhân luôn có thể chủ động nắm bắt cơ hội và tăng lợi nhuận. Tất nhiên rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không làm họ chùn bước.

Người giàu tin rằng họ giàu là vì hiểu biết nhiều

…trong khi người bình thường lại nghĩ người giàu là người thông minh.

Giàu có bằng khởi nghiệp,

Khởi nghiệp kinh doanh có khó không?

…khó với đa số, nhưng dễ nếu biết công thức và cách làm

 

 

Online business is a trend and actually doing business online is also a left-handed work of many people. But most online entrepreneurs are doing the wrong thing and just stop at the post or facebook post.
In order to start an online business with instant sales, inherit value later, you need to have an experienced mentor to lead you through the Strategy, System, Process and Tools.
Coming to the ONLINE BUSINESS OPERATION course with 0 BRANDS you will be taught how to build an automated business system, know how to increase sales and profitability, and also choose effective strategies for you. STARTUP Online is more successful.
The rich believe that starting a business is the quickest way to make money
… while ordinary people think start-ups are risky.
The fact is that salaried workers are no safer than doing business. Entrepreneurs can actively seize opportunities and increase profits. Of course the risks are inevitable, but that does not stop them.
Rich people believe that they are rich because they know a lot
… while the average person thinks the rich are smart.
Rich by starting a business,
Starting a business is difficult?
… difficult for most, but easy to know the formula and how to do

QÙA TẶNG ĐẶC BIỆT CHO 1500 BẠN ĐĂNG KÝ ĐẦU TIÊN:

 

BỘ 3 VIDEO/AUDIO TRỊ GIÁ 30.000.000 VNĐ

 

1. 5 Ngày làm chủ kinh doanh – Tony Robbins

 

2. Sống cuộc đời ngoại hạng – Jim Rohn

 

3. Trại kinh doanh du kích – Tony Robbins

 

3 VIDEO / AUDIO RATE 30,000,000 VND

1. 5 Days as Business Owner – Tony Robbins

2. Live an Extraordinary Life – Jim Rohn

3. Guerrilla Business Camp – Tony Robbins

Nội dung khóa học: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VỚI SỐ VỐN 0 ĐỒNG

 
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*