Home » KHÓA HỌC ONLINE » KIẾM TIỀN VÀ LÀM GIÀU TỪ KINH DOANH ONLINE (Make Money And Make Rich From Online Business)

KIẾM TIỀN VÀ LÀM GIÀU TỪ KINH DOANH ONLINE (Make Money And Make Rich From Online Business)

Rate this post
Lần đầu tiên bạn sẽ được biết bí mật khởi nghiệp thành công trên Internet với số vốn 0 đồng như thế nào
The first time you will know the secret to start a successful business on the Internet with a capital of 0 dong

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Kinh nghiệm khởi nghiệp trên Internet – từng bước
Experience starting up on the Internet – step by step
Chọn sản phẩm, thị trường đem lại lợi nhuận cao
Select products, the market brings high profits
Xây dựng hệ thống bán hàng tự động, thanh toán online
Building a system of automatic sales, online payment
Bán hàng qua Video bằng kênh youtube
Selling Videos via YouTube channel

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

  • Chủ doanh nghiệp, chủ Shop, Giám Đốc, Giám đốc Marketing
  • • Business Owner, Shop Owner, Director, Marketing Director
  • Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng Marketing, quản lý
  • • Sales Manager, Marketing Manager, Manager
  • Freelancer và những ai đang khao khát khởi nghiệp trên Internet
  • • Freelancer and anyone who is desperate to start a business on the Internet

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Bạn là một người trẻ.

Bạn đang háo hức chờ đợi để bắt đầu việc kinh doanh khởi nghiệp của riêng mình.

Bạn sẵn sàng mạo hiểm, ví dụ như bỏ công việc hiện tại và không quan tâm tới thu nhập cá nhân trong một khoảng thời gian tới. Tuy nhiên, có một chướng ngại đang cản trở bạn: không có vốn.

Vậy làm thế nào với 0 đồng, bạn cũng có thể thành công để trở thành một nhà kinh doanh thành công trong tương lai?

Một điều tưởng chừng như không thể nhưng lại hoàn toàn trở thành một ý tưởng kinh doanh táo bạo.

Đến với khóa học “Khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử với số vốn 0 đồng” bạn sẽ trở thành người thành công theo ý mình muốn.

You are a young person.
You are eagerly waiting to start your own startup business.
Are you willing to take the risk, for example, quitting your current job and not paying attention to personal income over time? However, there is a barrier that hinders you: no capital.
So how to with 0, you can also succeed to become a successful trader in the future?
One thing that seems impossible, but completely turned into a bold business idea.
Come to the course “Start your e-commerce business with a capital of 0 dong” you will become the successful people you want.

 

Nội dung khóa học: KIẾM TIỀN VÀ LÀM GIÀU TỪ KINH DOANH ONLINE

Tags:

Facebook Comments

More from my site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*