Home » KHÓA HỌC ONLINE » Lập trình Android cơ bản

Lập trình Android cơ bản

Rate this post

Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao – Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java cũng như lập trình android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp…)
Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play
Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play
Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quản cáo, từ số lượt tải ứng dụng …)

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ
Bài 1: Giới thiệu về Android

00:13:29
Bài 2: Yêu cầu về phần cứng và phần mềm khi lập trình Android

00:09:11
Bài 3: Cài đặt môi trường lập trình

00:08:53
Phần 2: Làm quen với Android Studio
Bài 4: Giới thiệu công cụ Android Studio và các chức năng cấu hình
Học thử
00:13:49
Bài 5: Tạo một project Android
Học thử
00:12:29
Bài 6: Các màn hình quan trọng mà lập trình viên thường thao tác
Học thử
00:18:00
Bài 7: Các Menu và Toolbar quan trọng mà lập trình viên thường thao tác

00:07:47
Bài 8: Cấu trúc của một project Android

00:15:10
Phần 3: Cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android
Bài 9: Cài đặt và sử dụng máy ảo chính thống Android Studio

00:10:42
Bài 10: Cài đặt máy ảo Genymotion

Bài 11: Cấu hình Debugging cho điện thoại thật

00:05:53
Bài 12: Sử dụng công cụ Droid at screen

00:06:14
Bài 13: Chạy một project trên máy ảo và máy thật

00:09:36
Phần 4: Layout và View cơ bản trong Android
Bài 14: Giới thiệu Layout trong Android

00:06:07
Bài 15: Frame Layout

00:08:55
Bài 16: Linear Layout

00:14:54
Bài 17: Table Layout

00:12:02
Bài 18: Relative Layout

00:13:17
Bài 19: Ý nghĩa của hàm findViewById

00:14:32
Bài 20: TextView, EditText, Button

00:30:25
Bài 21: CheckBox, RadioButton

00:44:01
Bài 22: ImageButton, ImageView

00:24:14
Bài 23: Bài tập rèn luyện 1

00:34:07
Bài 24: Bài tập rèn luyện 2

00:21:13
Bài 25: Bài tập rèn luyện 3

00:09:50
Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải 1

00:07:01
Phần 5: Các kỹ thuật xử lý sự kiện trên View
Bài 27: Giới thiệu các kỹ thuật gán sự kiện trên View

00:08:28
Bài 28: onClick XML

00:09:57
Bài 29: anomous listener

00:12:43
Bài 30: variable as Listener

00:12:57
Bài 31: Activity as Listener

00:17:21
Bài 32: Explicit class Listener

00:13:27
Bài 33: View Sub classing

00:11:02
Bài 34: Bài tập rèn luyện 4

00:19:13
Bài 35: Bài tập rèn luyện 5

00:24:04
Bài 36: Bài tập rèn luyện 6

00:25:00
Bài 37: Các bài tập rèn luyện tự giải 2

00:07:45
Phần 6: Cửa sổ thông báo trong Android
Bài 38: Toast

00:12:09
Bài 39: AlertDialog

00:19:23
Bài 40: CustomDialog

00:25:54
Bài 41: Notification

00:29:16
Phần 7: View nâng cao trong Android
Bài 42: ListView cơ bản

01:00:31
Bài 43: ListView nâng cao

00:43:15
Bài 44: Recyclerview

01:07:58
Bài 45: Spinner

00:40:22
Bài 46: AutocompleteTextView

00:14:33
Bài 47: GridView cơ bản

00:14:45
Bài 48: GridView nâng cao

00:24:23
Bài 49: DatePicker, TimePicker

00:29:47
Bài 50: Tab Selector

00:43:30
Bài 51: Hiển thị đa ngôn ngữ trên View

00:22:38
Bài 52: Bài tập rèn luyện 7

00:25:05
Bài 53: Bài tập rèn luyện 8

00:24:57
Bài 54: Bài tập rèn luyện 9

00:44:56
Bài 55: Các bài tập rèn luyện tự giải 3

00:04:43
Phần 8: Activity
Bài 56: Activity và Vòng đời của một Activity

00:36:09
Bài 57: Intent

00:14:42
Bài 58: Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity

00:34:07
Bài 59: Truyền dữ liệu và tự động lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity

00:33:04
Bài 60: Dùng Implicit Intent để gọi điện thoại

00:51:43
Bài 61: Bài tập rèn luyện 10

00:22:20
Bài 62: Bài tập rèn luyện 11

00:34:38
Bài 63: Bài tập rèn luyện 12

01:06:21
Bài 64: Các bài tập rèn luyện tự giải 4

00:05:06
Phần 9: Assets và lưu trạng thái ứng dụng
Bài 65: Giới thiệu về tài nguyên Assets

00:04:16
Bài 66: Cách sử dụng Assets

00:25:33
Bài 67: Giới thiệu Shared Preferences

00:08:30
Bài 68: Cách lưu trạng thái bằng Shared Preferences

00:21:37
Bài 69: Cách đọc trạng thái bằng Shared Preferences

00:10:30
Bài 70: Bài tập rèn luyện 13

00:20:59
Bài 71: Các bài tập rèn luyện tự giải 5

00:06:55

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh
Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*