Home » KHÓA HỌC ONLINE » Lập trình Android nâng cao

Lập trình Android nâng cao

Rate this post

Khóa học giúp bạn biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao
Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android
Biết cách upload những ứng dụng Android lên google play để kiếm tiền từ ứng dụng

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình java cũng như lập trình android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Android ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp…)
Cung cấp những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng android bằng cách nói về vòng đời của một ứng dụng
Cung cấp kiến thức về thành phần cơ bản cấu thành nên ứng dụng android ( activity + intent +content provider + service)
Hướng dẫn thực hành tạo ứng dụng android: ứng dụng quản lý, ứng dụng media, ứng dụng trên Google play

Hướng dẫn cách kiếm tiền từ các ứng dụng trên google play
Cung cấp một số thủ thuật cơ bản về ASO ( Cách đặt tên ứng dụng, SEO từ khóa lên top, kiếm tiền từ quảng cáo, từ số lượt tải ứng dụng … )

Nội dung khóa học

Phần 1: Menu và điều khiển tìm kiếm
Bài 1: OptionMenu
Học thử
00:22:09
Bài 2: ContextMenu
Học thử
00:19:11
Bài 3: Menu điều khiển tìm kiếm

00:28:53
Bài 4: Bài tập rèn luyện
Học thử
00:54:44
Bài 5: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:05:34
Phần 2: Fragment
Bài 6: Fragment & Phiên bản hỗ trợ

00:03:00
Bài 7: Vòng đời Fragment

00:06:07
Bài 8: Cấu trúc XML và lưu trữ Fragment

00:05:10
Bài 9: Xây dựng và sử dụng Fragment

00:23:51
Bài 10: Bài tập rèn luyện ListFragment

00:16:07
Bài 11: Bài tập rèn luyện Fragment xem sản phẩm theo 2 chiều

00:58:42
Bài 12: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:02:57
Phần 3: Các chuyển hoạt trong ứng dụng
Bài 13: Property Animation

00:26:01
Bài 14: View Animation

00:44:02
Bài 15: Drawable Animation

00:21:44
Bài 16: Bài tập rèn luyện-Rung control khi đăng nhập sai

00:18:13
Bài 17: Bài tập rèn luyện- Hiệu ứng mờ sáng dần cho ListView

00:15:41
Bài 18: Bài tập rèn luyện- Hiệu ứng lật hình

00:21:17
Bài 19: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:04:11
Phần 4: Data Binding trong Android
Bài 20: Giới thiệu Data Binding trong Android

00:03:47
Bài 21: Thêm thư viện Data Binding vào Android Studio

00:04:03
Bài 22: Tạo các Data Model (POJO)

00:04:45
Bài 23: Thiết lập Data Binding trong file layout

00:11:14
Bài 24: Thực hiện Data Binding trong Activity

00:04:25
Bài 25: Bài tập rèn luyện- Event trong Data Binding

00:28:12
Bài 26: Bài tập rèn luyện-List Data Binding

00:47:24
Bài 27: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:03:11
Phần 5: SQLite trong Android
Bài 28: Giới thiệu Sqlite

00:06:35
Bài 29: Cách sử dụng SqliteManager

00:16:19
Bài 30: Sao chép dữ liệu Sqlite vào hệ thống

00:26:11
Bài 31: Truy vấn SQLite trong Android

00:22:19
Bài 32: Thêm dữ liệu vào SQLite trong Android

00:20:33
Bài 33: Cập nhật dữ liệu SQLite trong Android

00:22:34
Bài 34: Xóa dữ liệu SQLite trong Android

00:09:52
Bài 35: Bài tập rèn luyện-phần mềm Karaoke

01:06:53
Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:13:51
Phần 6: Content Provider
Bài 37: Giới thiệu content Provider

00:11:06
Bài 38: ContentProvider để đọc danh bạ trong hệ thống điện thoại

00:31:27
Bài 39: ContentProvider để đọc Call Log trong hệ thống điện thoại

00:22:15
Bài 40: ContentProvider để đọc tin nhắn trong điện thoại

00:16:07
Bài 41: Bài tập rèn luyện – Đọc Bookmark

00:04:21
Bài 42: Bài tập rèn luyện – Đọc MediaStore

00:13:31
Bài 43: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:02:50
Phần 7: Lập trình đa tuyến trong Android
Bài 44: Giới thiệu đa tiến trình

00:07:04
Bài 45: Lập trình đa tuyến sử dụng Using Message với Handler class

00:40:03
Bài 46: Lập trình đa tuyến sử dụng Using Post với Handler class

00:20:10
Bài 47: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask- phần 1

00:35:20
Bài 48: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với AsyncTask- phần 2

00:16:34
Bài 49: Kỹ thuật lập trình đa tuyến với TimerTask

00:16:49
Bài 50: Bài tập rèn luyện – Viết phần mềm trình diễn hình ảnh lấy từ internet kết hợp Animation

00:43:33
Bài 51: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:03:51
Phần 8: Broadcast Receiver
Bài 52: Giới thiệu về Broadcast Receiver trong Android

00:08:29
Bài 53: Dùng Broadcast Receiver lắng nghe Wifi trong Activity

00:16:36
Bài 54: Dùng Broadcast Receiver lắng nghe Wifi trong Android Manifest

00:24:38
Bài 55: Bài tập rèn luyện-Lắng nghe tin nhắn tới trong Activity

00:22:58
Bài 56: Bài tập rèn luyện-Lắng nghe tin nhắn tới trong Android Manifest

00:14:59
Bài 57: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:04:18
Phần 9: Google Map
Bài 58: Google Map – phần 1

00:38:06
Bài 59: Google Map – phần 2

00:34:24
Bài 60: Bài tập rèn luyện-Viết phần mềm giới thiệu và hướng dẫn đường đi cho chuỗi nhà hàng.

00:22:04
Bài 61: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:47:00
Phần 10: Sensor
Bài 62: Giới thiệu sơ lược về Cảm biến

00:03:22
Bài 63: Lấy thông tin và điều khiển Cảm biến

00:12:39
Bài 64: Xử lý thông tin một số Cảm biến

00:19:08
Bài 65: Bài tập rèn luyện – di chuyển hình bằng Sensor

00:45:35
Bài 66: Các bài tập rèn luyện tự giải

00:17:44
Phần 11: Google Play
Bài 67: Giới thiệu Google play

00:02:59
Bài 68: Các phương thức thanh toán Google Play

00:08:04
Bài 69: Cách build và chứng thực ứng dụng

00:14:54
Bài 70: Cách đưa ứng dụng lên Google Play

00:11:36

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh
Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*