Home » KHÓA HỌC ONLINE » LÀM CHỦ TUỔI 20

LÀM CHỦ TUỔI 20

Rate this post
Phương pháp đạt tối đa hiệu quả trong học tập và công việc. Cách làm như thế nào để Làm chủ trọn vẹn cuộc sống của bạn. Công thức tuyệt mật đem đến những thành công ở tuổi 18-25 nhanh và chính xác hơn bất kỳ ai khác.
The method that maximizes efficiency in learning and work. How to Make the Most of Your Life. The secret formula brings successes at 18-25 years faster and more accurately than anyone else.

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Đánh thức con người khổng lồ phi thường đang ngủ quên bên trong bạn
Awaken the giant giant sleeping in your sleep
​Phương pháp đạt tối đa hiệu quả trong học tập và công việc.
The method that maximizes efficiency in learning and work.
Công thức tuyệt mật đem đến những thành công ở tuổi 18-25 nhanh và chính xác hơn bất kỳ ai khác.
The secret formula brings successes at 18-25 years faster and more accurately than anyone else.
Hé lộ bí mật đáng kinh ngạc làm thế nào để khám phá đam mê và sứ mệnh của bạn.
Uncover amazing secrets how to discover your passion and mission.
Cách thức loại bỏ toàn bộ những điều tiêu cực đang kìm hãm bạn để luôn hào hứng và nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình .
The way to eliminate all negative things is to keep you motivated and to quickly achieve your goals.
Cách tìm kiếm môi trường, người huấn luyện và những người đồng đội cho mình.
How to find the environment, the trainer and his teammates.
Học được cách biến nỗi sợ thành sức mạnh giúp bạn vượt lên trên chính mình
Learn how to turn fear into strength to help you rise above yourself
Trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc, tích cực và đầy đam mê mà bạn luôn ao ước
Experience the happy, active and passionate life that you long for
Làm chủ trọn vẹn cuộc sống của bạn.
Take full control of your life.

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

 • ​Những bạn trẻ từ 18-25 tuổi
 • • Young people aged 18-25
 • Những bạn trẻ muốn thoát ra khỏi cuộc sống bình thường và muốn phát triển nhanh hơn.
 • • Young people want to get out of their normal lives and want to grow faster.
 • Những bạn sinh viên muốn tự lập và phát triển cuộc sống của mình.
 • • Students want to develop and develop their own lives.
 • Những bạn trẻ đang bế tắc, thiếu định hướng và khao khát thay đổi.
 • • Young people are stuck, lacking orientation and desire to change.
 • Những bạn trẻ có ước mơ, muốn khởi nghiệp nhưng chưa biết phải làm như thế nào.
 • • Young people have dreams, want to start a business but do not know how to do.
 • Những bạn trẻ muốn thoát khỏi sự trì hoãn và lối sống tiêu cực.
 • • Young people who want to get out of the delays and negative lifestyles.

 

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Bạn đã 18 tuổi ?

Bạn đang ngửa tay xin BỐ MẸ từng đồng để “đàn đúm” mỗi ngày ?

Bạn đang “chỉ “gọi cho BỐ MẸ bạn để “Xin Thêm Tiền ”

Tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi người khi được hỏi: “Bạn có biết BỐ MẸ bạn rất vất vả để “nuôi “bạn ăn học không ? ”

Thì hầu hết mọi câu trả lời đều là CÓ!

Nhưng có mấy người tự đặt lại câu hỏi với chính mình rằng: “Mình có thể làm gì để BỐ MẸ mình có cuộc sống SUNG SƯỚNG hơn ? ”

Tôi biết tất cả các bạn đều mong muốn có thể thành đạt để cho Bố Mẹ mình cuộc sống “sung sướng” hơn! Nhưng nếu làm được điều đó thì bạn hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất là khiến cho Bố Mẹ mình “ HẾT KHỔ” đã ! CÁC BẠN PHẢI TỰ LẬP trước.

Tôi biết hầu hết các bạn đều đã từng có suy nghĩ phải tự lập sớm, phải tự chủ kinh tế sớm, nhưng vì một số lí do nào đó mà các bạn luôn “TRÌ HOÃN “việc đó lại.

Tôi không biết lí do của các bạn là gì ! Nhưng chốt lại một câu tôi luôn nói với các học viên của tôi khi họ bắt đầu nghĩ về các lí do là

TỶ PHÚ LÍ DO THÌ KHÔNG CÓ TIỀN

Có thể ngay từ bây giờ các bạn chưa thể tự lập được! Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, các bạn hãy lên KẾ HOẠCH ngắn hạn và dài hạn cho mình! HÃY đặt những mục tiêu THẬT LỚN và BẮT ĐẦU BẰNG NHỮNG VIỆC NHỎ NHẤT!

HÃY HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT, tuyệt đối không được TRÌ HOÃN!

Và kết thúc bài viết này thì tôi có một món quà cho các bạn.

 • Phương pháp đạt tối đa hiệu quả trong học tập và công việc.
 • Cách làm như thế nào để Làm chủ trọn vẹn cuộc sống của bạn.
 • Công thức tuyệt mật đem đến những thành công ở tuổi 18-25 nhanh và chính xác hơn bất kỳ ai khác.
 • Cách tìm kiếm môi trường, người huấn luyện và những người đồng đội cho mình.
 • Học được cách biến nỗi sợ thành sức mạnh giúp bạn vượt lên trên chính mình

Không những thế, bạn sẽ được định hướng cách tạo tiền hiệu quả từ 0 đồng. Bạn sẽ nắm vững được 5 chiến lược học tập hiệu quả để vận dụng thành công. Bạn sẽ làm chủ được bản thân và tài chính tuổi 20 của mình!

Tất cả được gói gọn trong KHÓA HỌC “LÀM CHỦ TUỔI 20”

Are you 18?
You are facing the hands of the US every day to “dumped” every day?
You are “just” calling your AMS to “Please Add Money”
I think most of the people when asked: “Do you know how hard you are to” feed “you study? ”
Most of the answers are YES!
But some people ask yourself: “What can I do to make my life more SUGGEST? ”
I know all of you want to be able to achieve for your parents life “happy” more! But if you do that, you start at the smallest is to make your parents “COMPLETELY” already! YOU NEED TO ESTABLISH.
I know most of you have thought to be self-made early, have to early economic autonomy, but for some reason that you always “DELAY” it again.
I do not know what your reason is! But one sentence I always tell my students when they start thinking about the reasons…

Maybe now you can not be self! But starting now, you have to plan your short and long term! PLEASE MAJOR OBJECTIVES AND START WITH THE LARGEST THINGS!
ACCEPT THE LAW, WITHOUT DELAYS!
And at the end of this article I have a gift for you.
• The most effective way to learn and work.
• How to Make the Most of Your Life.
• Top secret formula delivers 18-25 year-olds success faster and more accurately than anyone else.
• How to find the environment, the trainer and your teammates.
• Learn how to turn fear into strength to help you rise above yourself
In addition, you will be guided how to make money from 0 effective. You will master 5 effective learning strategies to successfully apply. You will master yourself and your 20s finances!
All are included in the…

Nội dung khóa học: LÀM CHỦ TUỔI 20

Tags:

Facebook Comments

More from my site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*