Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C#: 10 ỨNG DỤNG (WINFORM PROGRAMMING WITH C #: 10 APPLICATION)

LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C#: 10 ỨNG DỤNG (WINFORM PROGRAMMING WITH C #: 10 APPLICATION)

Rate this post

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Get comprehensive knowledge about C #
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Ability to develop interactive database software in C #
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Building a multi-tier architecture in C #
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
The basis for cross-platform mobile programming with Xamarin

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

Anyone want to learn C #

 

Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

Those who do not know anything, love the field of C #

 

Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Non-IT students looking for other job opportunities in the field of information technology.

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

 Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

Xử lý chuỗi, mảng, collections

Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

Triển khai được mô hình đa tầng

Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Còn chần chờ gì nữa nhanh tay đăng ký ngay khóa học”Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng”của giảng viên Trần Duy Thanh nhé!

 

The course provides a complete set of C # programming knowledge, and students can create a complete C # application upon completion of the course.
Key offers practical opportunities to create C # applications right in the learning process
After completing the course, applicants can apply to companies using .Net technology
Use the latest tools and frameworks.
The knowledge of object-oriented programming in C #
Handle strings, arrays, collections
Utilize the control of interface design
Ability to debug and control exceptions
Connect and interact database with Micrsoft SQL Server
Deployed multi-tier model
Packaging is published for the customer
Please wait for any more quickly register the course “Programming WinForms with C #: 10 applications” by lecturer Tran Duy Thanh nhé!

Nội dung khóa học: LẬP TRÌNH WINFORM VỚI C#: 10 ỨNG DỤNG

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*