Home » KHÓA HỌC ONLINE » Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh

Rate this post

Kế hoạch tài chính kinh doanh trong trong doanh nghiệp là kim chỉ nam, là sự chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản kinh doanh & cạnh tranh hàng năm.

Bạn sẽ học được gì

Biết cách triển khai kế hoạch tài chính kinh doanh & quản trị báo cáo để các phòng ban, bộ phận / nhân sự vận hành.
Chuyển từ quản lý kinh doanh bị động, vụ việc sang vận hành kinh doanh chủ động.
Ngăn ngừa trước các rủi ro, lỡ tiến độ công việc / hoặc dự án.
Tạo ra sự chuẩn bị & tìm kiếm giải pháp tài chính kinh doanh từng tháng, quý năm

Giới thiệu khóa học

Kế hoạch tài chính kinh doanh trong trong doanh nghiệp là kim chỉ nam, là sự chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản kinh doanh & cạnh tranh hàng năm.
Triển khai tốt kế hoạch tài chính kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình cảnh xử lý vụ việc, tạo thuận lợi và chủ động công việc cho các bộ phận và từng nhân sự.
Để triển khai thành công kế hoạch tài chính kinh doanh cần có lộ trình, phương pháp, truyền thông, biểu mẫu …

Khóa học Lập và triển khai Kế hoạch tài chính kinh doanh sẽ trang bị đầy đủ trình tự, phương pháp và chỉ dẫn xây dựng biểu mẫu ứng dụng.
Cách chuẩn bị và nguồn số liệu lập kế hoạch tài chính kinh doanh
Định mức, hạn mức ảnh hưởng tới chất lượng kế hoạch tài chính kinh doanh
Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh theo kỳ năm tài chính và phân rã các tháng trong hoạt động kinh doanh: Mục tiêu năm; Kế hoạch bán; Kế hoạch đầu tư mua sắm; Kế hoạch nhân sự – tiền lương; Kế hoạch chi phí; Kế hoạch dòng tiền; Kế hoạch lợi nhuận; Xác định hòa vốn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Lập và triển khai hiệu quả hệ thống kế hoạch tài chính trong kinh doanh
Bài 1: Kế hoạch tài chính kinh doanh giúp doanh nghiệp chủ động vận hành
Học thử
00:18:29
Bài 2: Các kế hoạch tài chính kinh doanh định kỳ doanh nghiệp cần thực hiện

00:24:11
Bài 3: Đồng bộ các kế hoạch & hiệu quả tác động đến hiệu quả tài chính kinh doanh

00:21:23
Bài 4: Phương pháp lập kế hoạch & đánh giá chất lượng kế hoạch để nghiệm thu

00:46:21
Bài 5: Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh hàng năm cho doanh nghiệp: Mục tiêu năm theo BSC; Kế hoạch bán; Kế hoạch mua; Kế hoạch truyền thông quảng cáo; Kế hoạch đầu tư mua sắm; Kế hoạch nhân sự & chi phí nhân sự; Kế hoạch chi phí; Kế hoạch lợi nhuận; Kế hoạch dòn

00:34:27
Phần 2: Bài học bổ trợ
Bài 6: Chính sách tín dụng công ty

00:29:30

Thông tin giảng viên

Vũ Long
Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính
Chuyên gia 18 năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo doanh nghiệp.

Giảng viên TOT cấp quốc gia trong khuôn khổ dự án của INSA-ETEA Tây Ban Nha.

Đăng Ký Học

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*