Home » KHÓA HỌC ONLINE » Money Counts Live – Xây Dựng Hệ Thống Kiếm Tiền Trên Internet (Building a Make Money System On the Internet)

Money Counts Live – Xây Dựng Hệ Thống Kiếm Tiền Trên Internet (Building a Make Money System On the Internet)

Rate this post
Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng trên Internet – Cam kết 100% nội dung tập trung vào việc gia tăng doanh thu trong hoạt động kinh doanh.

Building Internet Sales System – Commit 100% content focused on increasing sales in business.

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

10 Cách hoàn toàn khác biệt để bạn có thể bắt đầu kiếm tiền nhanh chóng bằng Internet
10 A completely different way for you to start making money fast over the Internet
Cách thức để tạo ra và bán những sản phẩm thông tin công nghệ số đầu tiên của bạn
How to create and sell your first digital information products
Bí quyết tạo ra thu nhập ổn định bằng công việc kinh doanh tự do trên internet
The secret to making a stable income is by doing free business on the internet
18 Phương tiện truyền thông đỉnh cao để mang đến nguồn khách hàng liên tục
18 Top media to bring in repeat customers
Bí quyết để tạo blog và truyền thông xã hội thành công
The secret to making blogs and social media successful
Hệ thống kiến tạo 1000 khách hàng sẵn sàng đón nhận thông tin qua email đầu tiên của bạn
A treadmill system of 1000 customers is ready to receive your first email
Hướng dẫn cách bạn tạo ra sản phẩm thông tin đầu tiên chỉ trong vài giờ đồng hồ
Teach you how to create the first product in just a few hours
Cách thức để viết một trang bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao
The way to write a sales page has a high conversion rate
Cách để quảng bá thành công một sản phẩm thông tin
How to successfully promote an informational product

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

 • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, cá nhân muốn phát triển công việc kinh doanh trên Internet
 • • Business owners, managers and individuals who want to develop their business on the Internet
 • Người muốn sử dụng internet làm đòn bẩy cho công việc kinh doanh
 • • People want to use the internet as leverage for their business
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc kiếm tiền – đặc biệt là kinh doanh kiếm tiền trên Internet
 • • Anyone interested in making money – especially making money online

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Bạn sẽ hiếm có cơ hội được lắng nghe chuyên gia kinh doanh online người Mỹ, người đã tạo ra hàng triệu đô la bằng cách kinh doanh online những sản phẩm thực, sản phẩm số và các dịch vụ!

Nhưng ngay trong khóa học Money Counts Live – Xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet – không chỉ là những bí quyết về kinh doanh, diễn giả Phạm Thành Long và  Paul Counts sẽ tiết lộ những bí mật thú vị nhất của họ về những điều bạn quan tâm!

Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, bạn cần học từ những người giỏi nhất!

Bạn sẽ nắm lấy cơ hội này để học hỏi từ các chuyên gia đào tạo kinh doanh và marketing hàng đầu thế giới chứ?

Đây thực sự là một cơ hội hiếm có!

Khóa học được diễn giảng bởi những Top Affiliates ở Clickbank University (Clickbank là doanh nghiệp đứng đầu về sản phẩm số trên toàn thế giới). Hãy cùng xem Phạm Thành Long và Paul Counts sẽ mang đến cho bạn những điều tuyệt vời nào giúp bạn thay đổi cuộc sống và làm bệ phóng thành công trong cuộc sống và kinh doanh.

 • Sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh
 • Bạn sẽ học được những đòn bẩy về hợp tác để kiếm triệu đô bằng việc kinh doanh online
 • Tạo ra và bán đi những sản phẩm thông tin
 • Những sản phẩm thông tin công nghệ số đầu tiên của bạn!
 • Một hệ thống đã được kiểm chứng để kiếm 10.000 đôla chỉ trong 4 ngày

You will rarely have the chance to listen to an American online business expert who has made millions of dollars by selling online real products, digital products and services!
But right in the Money Counts Live course – Building Money Making Systems on the Internet – not just business secrets, speakers Pham Thanh Long and Paul Counts will reveal their most interesting secrets about things. You care!
If you want to be the best, you need to learn from the best!
Will you take this opportunity to learn from the world’s leading business training and marketing experts?
This is really a rare opportunity!
The course is moderated by Top Affiliates at Clickbank University (Clickbank is the worldwide leader in digital products.) Let’s see Pham Thanh Long and Paul Counts will bring you great things that help you change lives and make a successful launch in life and business.
• Use leverage in business
You will learn the leverage of cooperation to make a million dollars by doing business online
• Create and sell information products
• Your first digital information products!
• A proven system to earn $ 10,000 in just 4 days

Nội dung khóa học: Money Counts Live – Xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet

Tags:

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*