Home » KHÓA HỌC ONLINE » Rèn Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu (Understand Reading Skills)

Rèn Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu (Understand Reading Skills)

Rate this post
Hướng dẫn đọc bài, dịch bài, cung cấp từ vựng và chiến thuật làm các dạng bài đọc khác nhau

Guide to reading, translating, providing vocabulary and tactics for different types of reading

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Khóa học hướng tới việc cung cấp cho người học vốn tư vựng phong phú theo chủ đề, làm quen với nhiều dạng bài đọc khác nhau, nhiều chủ đề đọc khác nhau. Từ đó giúp hình thành thói quen và niềm say mê đọc.

The course aims to provide students with a rich, thematic vocabulary, familiarity with a variety of reading styles, and a variety of reading topics. This helps to form the habit and passion for reading.
Giúp người học nắm được các chiến lược làm các dạng bài đọc để đạt được kết quả cao nhất trong các bài thi.

Help learners master reading strategies to achieve the highest results in tests.
Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học người học sẽ phát triển được các kĩ năng đọc hiểu cũng như dịch thuật.

In addition, after completing the course, learners will develop their reading and writing skills.

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Học sinh luyện thi THPTQG

Students prepare the national level

Học sinh ôn chuyên, học sinh ôn học sinh giỏi, người học muốn luyện thi để lấy các chứng chỉ B1,B2, C1

Students review, students prepare excellent students, students want to prepare for the exam B1, B2, C1

Người muốn cải thiện kĩ năng đọc hiểu.

He wants to improve his reading comprehension.

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Khóa học này sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, hướng dẫn giải chi tiết một bài đọc.

Hướng dẫn đọc bài, dịch bài, cung cấp từ vựng và đặc biệt là cung cấp các chiến thuật làm các dạng bài đọc khác nhau, các câu hỏi khác nhau.

Khóa học đặc biệt chú trọng vào hai dạng bài đọc: đọc hiểu và đọc điền. Ngoài ra, các chủ điểm của các bài đọc trong khóa đọc hiểu được chọn lựa một cách kĩ lưỡng và chủ đề của các bài đọc bao trùm toàn bộ mọi khía cạnh của cuộc sống.

This course will help you to improve your reading comprehension skills.

Guide to reading, translating, providing vocabulary and especially providing tactics for different types of reading and questions.

The course focuses on two types of readings: reading comprehension and reading comprehension. In addition, the subject matter of the readings in the reading comprehension module is carefully selected and the subject of the reading covers all aspects of life.

Nội dung khóa học: Rèn Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*