Home » KHÓA HỌC ONLINE » Sản xuất hoạt hình 3D thời gian thực với Maya và Unreal Enigne

Sản xuất hoạt hình 3D thời gian thực với Maya và Unreal Enigne

Rate this post

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được toàn bộ quy trình sản xuất 1 bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh từ ý tưởng tới khi phim ra mắt
Cách tạo ra 1 mô hình nhân vật trên phần mềm 3D
Cách dựng xương cho 1 nhân vật
Cách tạo chuyển động cho nhân vật
Đưa cảnh phim sang phần mềm Unreal
Cách tạo vật liệu cho đối tượng 3D
Cách tạo ánh sáng cho bối cảnh phim
Dựng phim trong Unreal Engine
Biên tập phim hoàn chỉnh

Đối tượng đào tạo

  • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất phim hoạt hình, quảng cáo, game
  • Người yêu thích sản xuất phim hoạt hình 3D

Giới thiệu khóa học

Đây là cách thực hiện sản xuất 1 bộ phim hoạt hình 3D theo công nghệ render thời gian thực (real time) một công nghệ mới và là công nghệ sản xuất hoạt hình của tương lai

Nội dung khóa học: Sản xuất hoạt hình 3D thời gian thực với Maya và Unreal Enigne

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*