Home » KHÓA HỌC ONLINE » Thành thạo C++ qua 108 bài học

Thành thạo C++ qua 108 bài học

Rate this post
Cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android…
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

Đối tượng đào tạo

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giới thiệu khóa học

 Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android…

Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++….)

Cách tạo và gọi hàm trong C++

  • Xử lý mảng
  • Xử lý con trỏ
  • Xử lý chuỗi
  • xử lý cấu trúc
  • Xử lý tập tin

Nội dung khóa học: Thành thạo C++ qua 108 bài học

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*