Home » KHÓA HỌC ONLINE » Thấu Hiểu Bản Thân Làm Chủ Cuộc Đời

Thấu Hiểu Bản Thân Làm Chủ Cuộc Đời

Rate this post

Huấn luyện bạn cách thức thấu hiểu bản thân mình, biết được thực trạng, nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ mọi vấn đề, mâu thuẫn từ đó làm chủ cuộc đời

Train you how to understand yourself, know the status, causes, solutions solve every problem, the conflict from which to master life


Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Hiểu được tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản thân

Understand the importance of understanding yourself
Thực trạng cuộc sống hiện nay khi mà chúng ta chưa thấu hiểu lẫn nhau

Current status of life when we do not understand each other
Hiểu nguyên nhân dẫn tới các vấn đề xảy ra trong cuộc sống

Understand the causes that lead to problems in life
Giữ được hạnh phúc, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình.

Keeping happy, improving relationships in the family.
Biết được cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

Know how to solve problems in life
Xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa
Build a happy and meaningful life

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Các bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên, cả nam và nữ chưa tìm ra sở trường, thế mạnh của bản thân

Young people from 18 years old and up, both male and female have not found strength, strength of themselves
Những bạn trẻ chưa thấu hiểu bản thân mình và người khác

Young people do not understand themselves and others
Những bạn đã lập gia đình và mong muốn thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người bạn đời.

You are married and want to understand yourself and understand your partner.
Những người chưa lựa chọn cho mình được nghề nghiệp phù hợp

Those who have not chosen to have a suitable career
Những phụ huynh chưa thấu hiểu con cái, chưa có phương pháp giáo dục và định hướng cho con
Parents do not understand children, do not have educational methods and orientation for children

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Đây là khóa huấn luyện chứ không đơn thuần là một khóa học. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về:

Tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản thân

Thực trạng về cuộc sống khi mọi người chưa thực sự thấu hiển bản thân

Các nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống khi không thấu hiểu nhau.

Và đặc biệt, tôi đưa ra cho các bạn Giải pháp để bạn có thể tháo gỡ, giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề nảy sinh một cách tốt nhất có thể.

Tham gia khóa học này, chắn bạn sẽ có những kiến thức cơ bản để thấu hiểu bản thân và làm chủ cuộc đời mình

Hơn thế nữa bạn cũng có thể giúp đỡ người khác hiểu về tầm quan trọng trong việc thấu hiểu bản thân và phát huy tốt những kiến thức tôi đã đóng gói gửi đến bạn trong khóa học.

Hãy tham gia khóa học và chia sẻ để bạn bè hay những người thân của bạn cùng chia sẻ và cảm nhận bạn nhé, biết đâu bạn có thể giúp họ giải quyết các vấn đề họ đang cần!

 

 

This is a training course, not just a course. The course will provide you with the most basic knowledge about:

The importance of understanding yourself

The reality of life when people have not really penetrated themselves

The causes arise conflict in life when not understanding each other.

And in particular, I give you solutions that you can solve, solve the conflicts, problems arise in the best way possible.

Taking this course, you will have basic knowledge to understand yourself and master your life

Furthermore, you can help others understand the importance of understanding yourself and promote the knowledge I have packaged you in the course.

Join the course and share your friends or relatives with them and feel them, knowing that you can help them solve their problems.

Nội dung khóa học: Thấu Hiểu Bản Thân Làm Chủ Cuộc Đời

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*