Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# (C # PROGRAMMING LANGUAGE)

TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# (C # PROGRAMMING LANGUAGE)

Rate this post

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Get comprehensive knowledge about C #
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Ability to develop interactive database software in C #
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Building a multi-tier architecture in C #
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
The basis for cross-platform mobile programming with Xamarin

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

Anyone want to learn C #

 

Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

Those who do not know anything, love the field of C #

Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Non-IT students looking for other job opportunities in the field of information technology.

 

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Lập trình C# được xem là cuốn cẩm nang cần thiết dành cho những ai đang có nhu cầu học lập trình C#, từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể. Khóa học”Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#” của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh sẽ trình bày các kiến thức về C#, đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay khóa học”Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#” của giảng viên đào tạo Trần Duy Thanh.

C # programming is considered essential for those who are interested in learning C # programming, from basic concepts to C # specific programming lessons. Tran Duy Thanh will present knowledge about C #, an object-oriented programming language developed by Microsoft, based on C ++ and C #. Java.
The course provides a complete set of basic knowledge of C # programming; students can create a complete C # application upon completion of the course.
Provide practical opportunities to create C # applications right in the learning process
After completing the course, applicants can apply to companies using .Net technology
Learners can continue to learn advanced C # with interactive database
Use the latest tools and frameworks.
Do not wait any longer without registration immediately “Course of programming language C #” by trainer Tran Duy Thanh.

Nội dung khóa học: TOÀN TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

 

 
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*