Home » Excel » TRỞ THÀNH CAO THỦ HÀM EXCEL TRONG 10 GIỜ

TRỞ THÀNH CAO THỦ HÀM EXCEL TRONG 10 GIỜ

Rate this post
Thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng

Bạn sẽ học được gì?

Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
Nhóm hàm toán học – thống kê: Sum, Sumif, min – max, average, count…
Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper…
Nhóm hàm ngày tháng
Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset…
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng đào tạo

  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel
  • Người muốn tìm một phương pháp học các hàm Excel dễ dàng hơn

Giới thiệu khóa học

Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?

Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?

Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?

Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.

Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.

 
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*