Home » KHÓA HỌC ONLINE » TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ TÁN GÁI BẬC THẦY

TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ TÁN GÁI BẬC THẦY

Rate this post
Bí kíp tán đổ bất kỳ Hotgirl nào trong 30 phút của Link PUA
Secretly dump any Hotgirl in 30 minutes of Link PUA

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Có thể bắt chuyện làm quen, lấy số điện thoại, hẹn hò bất kỳ HOTGIRL nào.
Can get acquainted, get phone number, dating any HOTGIRL.
Tìm thấy ngay cho mình một nửa kia mà bạn hằng ao ước.
Find yourself the other half you’ve always wanted.
Tự tin, ngẩng cao đầu dạo bước trên phố như thể thế gian này là của riêng bạn.
Confide, take a walk on the street as if this world is your own.
Nắm trong tay thành thạo “bí kíp quyến rũ” – “Chiếc chìa khóa vàng” để mở ra mọi mối quan hệ chất lượng.
Hold on to the hands of the “seductive secret” – “The golden key” to open up all quality relationships.
Đọc hiểu thành thạo ngôn ngữ cơ thể phái đẹp.
Read the language proficiency of the body language.
Luyện tập ngôn ngữ cơ thể, giọng nói của một Alpha Male thực thụ.
Body language training, the voice of a real Alpha Male.
Giữ lửa để tình yêu tồn tại mãi mãi.
Keep fire so love lasts forever.
Cách ứng xử tinh tế đánh đúng vào “TỬ HUYỆT CẢM XÚC” phái đẹp.
The way to behave subtly hit the “FROM THE COMMUNE” to the beautiful.
Các mẫu câu tán tỉnh đã áp dụng thành công trên hàng ngàn học viên – bạn chỉ việc sử dụng lại.
Flirting patterns have been successfully applied on thousands of students – you just reuse them.
Thay đổi tư duy để sống tích cực, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.
Change your mind to live positively, energetically and happily.
Tư vấn về Style và cách ăn mặc hợp thời trang nhất.
Style advice and the most trendy dress.
Tặng 1 DVD tuyển tập các Pickup Artist nổi tiếng trên thế giới.
Donated 1 DVD collection of the famous Pickup Artist in the world.

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Các chàng trai thân mến, nếu đọc được những dòng này, có phải bạn đang: 

  • Chán ngán với cuộc sống cô đơn, lẻ loi một mình?
  • Ước ao có một cô gái xinh đẹp để sẻ chia những ngọt bùi trong cuộc sống?
  • Thầm thương trộm nhớ nhưng không biết phải làm sao để chinh phục được nàng?
  • Thiếu tự tin và kinh nghiệm trong việc quyến rũ phái đẹp?
  • Thiếu kiến thức để trở thành 1 người đàn ông hấp dẫn và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống?
  • Nếu đó là những gì bạn đang trải qua thì tôi xin chúc mừng bạn đã tìm đến với tôi, hãy để tôi giúp đỡ bạn vì hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của bạn, tôi cũng từng ở đó…

Tất cả 8 năm kinh nghiệm và những bí kíp đột phá này sẽ được tôi rút ruột chia sẻ trong chương trình “Trở thành nghệ sĩ tán gái bậc thầy” – Niềm tự hào làm nên thương hiệu của tôi.

Dear boys, if you read these lines, are you:
• Bored with life alone, alone lonely?
• Wishing to have a beautiful girl to share the sweet smell in life?
• Thieves remember but do not know how to conquer her?
• Lack of confidence and experience in seducing women?
• Lack of knowledge to become an attractive and successful man in all areas of life?
• If that’s what you’re going through, I’d like to congratulate you for coming to me, let me help you, because more than anyone else I understand your feelings, I’ve been there.
All these eight years of experience and breakthroughs will be shared by me in the program “Becoming a master maid” – the pride that makes my brand.

Nội dung khóa học:  TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ TÁN GÁI BẬC THẦY

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*