Home » KHÓA HỌC ONLINE » TỰ DO TÀI CHÍNH CÙNG CHỨNG KHOÁN (Financial Freedom With Securities)

TỰ DO TÀI CHÍNH CÙNG CHỨNG KHOÁN (Financial Freedom With Securities)

Rate this post
Công thức tạo thu nhập thụ động từ chứng khoán bền vững
Formulation of passive income from sustainable securities

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)

Học viên có tư duy đúng trong đầu tư cổ phiếu
Tránh được những rủi ro, cạm bẫy trên TTCK
Hiểu được 04 nguồn thu nhập từ đầu tư
Học được chiến lược đầu tư tạo thu nhập thụ động từ cổ phiếu
Dễ dàng tham gia vào nhóm 05% những nhà đầu tư chiên thắng trên thị trường
Được hướng dẫn thực hành từng bước cặn kẽ, có khả năng đầu tư thực tế thành công ngay sau khóa học
Students have the right mindset in investing stocks
Avoiding the risks and pitfalls of the stock market
Understand the four sources of income from investment
Learn the investment strategy to generate passive income from stocks
Easily join the group of 05% of investors who beat the market
A hands-on, step-by-step, hands-on approach to successful real estate investing right after the course

Đối tượng đào tạo (Training subjects)

Người có tiền, đang gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư bất động sản

Người đang tìm kiếm tự do tài chính

Người mới bắt đầu, hoặc chuẩn bị tham gia TTCK

Nhà đầu tư chứng khoán đang thua lỗ cần giải pháp đầu tư tốt hơn

People who have money, are saving money, or investing in real estate
People are looking for financial freedom
Beginners, or prepare to join the stock market
Investors who are losing money need a better investment solution

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)

Ra đời từ những năm 2000 ở VN nhưng đã có lịch sử hàng trăm năm ở Mỹ, chứng khoán là kênh huy động vốn và đầu tư hấp dẫn trong giới tài chính/ Lịch sử thăng trầm của chứng khoán VN đã thể hiện rõ. Và hiện nay, đầu tư chứng khoán đang được đánh giá là kênh đầu tư có mức sinh lời cao nhất được rất nhiều người quan tâm. Chính vì thế mà hôm nay unica đã cho ra mắt khóa học “Tự do tài chính cùng chứng khoán” nhằm giúp các bạn về Các vấn đề cơ bản dành cho người mới bắt đầu, cung cấp tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán, mang đến một công thức kỳ diệu chinh phục thị trường chứng khoán, và đặc biệt là bật mí bí quyết tạo thụ nhập thụ động, tự do tài chính từ đầu tư cổ phiếu.

Nhanh tay đăng ký khóa học “Tự do tài chính cùng chứng khoán” của giảng viên Đặng Trọng Khang nhé các bạn.

Born in the US in the 2000s but has a history of hundreds of years in the US, securities is a channel for capital mobilization and attractive investment in the financial world / History of ups and downs of the stock market VN has shown clearly. At present, investment in securities is considered as the most profitable investment channel that many people are interested in. So today unica has launched “Financial Freedom with Securities” course to help you with the fundamentals for beginners, providing the right mindset in stock investing, It brings a magic formula to conquer the stock market, and especially the secret of passive income creation, financial freedom from stock investment.
Quickly register the course “Financial Freedom with Securities” by instructor Dang Trong Khang nhé.

Nội dung khóa học: TỰ DO TÀI CHÍNH CÙNG CHỨNG KHOÁN

 
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*