Home » CÔNG NGHỆ THÔNG TIN » Tự học thiết kế UX (Self study UX design)

Tự học thiết kế UX (Self study UX design)

Rate this post

Hiểu về UX và thiết kế UX, biết quy trình 7 bước thiết kế UX, các công cụ, phương pháp thực hiện thiết kế UX
Understand the UX and UX design, know the seven-step UX design process, the tools, the UX design approach

Bạn sẽ học được gì? (What will you learn?)
Hiểu những khái niệm cơ bản về UX và thiết kế UX
Understand the basic concepts of UX and UX design

Biết quy trình 7 bước thiết kế UX
Know the 7 step UX design process

Các công cụ, phương thức thực hiện 7 bước đó
Tools, methods of implementing these 7 steps

Tự thiết kế được sản phẩm bằng UX
Customize your product with UX

Đối tượng đào tạo
• Product Manager
• Graphic Designer
• Business Owner
• Fontend Developer
• Tất cả ai quan tâm đến thiết kế và xây dựng sản phẩm

Giới thiệu khóa học (Course Introduction)
Bạn có bao giờ thắc mắc: “Điều gì khiến sản phẩm này tốt hơn sản phẩm khác?”.
Ở đây ta chỉ nói về sản phẩm công nghệ như: điện thoại, website hay 1 ứng dụng chạy trên smartphone.
Câu trả lời có thể là: Đẹp hơn, thông minh hơn, hoặc dễ dùng hơn!
Vì sao hiếm khi chúng ta thấy người dùng so sánh rằng một sản phẩm được lựa chọn đơn giản vì nó có những tính năng độc nhất vô nhị. Dường như, sự độc nhất vô nhị về công nghệ đã không còn tồn tại ở thời đại ngày nay!
Nhưng thế nào là đẹp? Thế nào là thông minh? và thế nào là dễ dùng?
Một số người cho rằng sản phẩm này đẹp, nhưng người khác thì lại không? Vậy sản phẩm đó có đẹp thật sự không?
Làm thế nào để nhà sản xuất tạo ra những sản phẩm đẹp trong mắt phần đa người tiêu dùng?
Đó chính là vấn đề mà thiết kế trải nghiệm người dùng cần phải giải quyết. Và đó cũng chính là nội dung khoá học Tự học thiết kế UX.
Have you ever wondered, “What makes this product better than another?”
Here we talk about technology products such as phone, website or an application running on smartphone.
The answer may be: Better, smarter, or easier to use!
Why rarely do we find users compare that a product is simply chosen because it has unique features. It seems that the uniqueness of technology has ceased to exist today.
But how beautiful? What is intelligence? And how easy is it to use?
Some people think this product is beautiful, but others do not. Is that product really beautiful?
How do producers create beautiful products in the eyes of multi-consumers?
That’s where the user experience design needs to be addressed. And that is also the content of the UX self-study course.
Nội dung khóa học: Tự học thiết kế UX

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*