Home » KHÓA HỌC ONLINE » Vietnamese Language Course For Beginners

Vietnamese Language Course For Beginners

Rate this post
Nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, tự tin giao tiếp cơ bản với người Việt

Bạn sẽ học được gì?

Tones and pronunciation
Thanh điệu và phát âm

Vietnamese alphabet
Bảng chữ cái Tiếng Việt

Personal pronouns in Vietnamese
Đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt

Common topics: numbers, shopping, weather, time, restaurant, taxi, hotel…
Các chủ đề thông dụng: số đếm, mua sắm, thời tiết, thời gian, nhà hàng, taxi, khách sạn,….  

Basic Vietnamese culture
Đôi nét về văn hóa Việt Nam 

Good understanding of basic grammar: how to make questions, tenses, classifier…
Nắm chắc ngữ pháp cơ bản: cách đặt câu hỏi, thì, loại từ……  

Some information about cuisine and traveling
Các thông tin cơ bản về ẩm thực và du lịch  

Đối tượng đào tạo

 • For anyone who wants to learn Vietnamese.
  Dành cho tất cả những ai muốn học Tiếng Việt
 • The foreigners are living or working in Vietnam.
  Người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam.
 • Someone have business with local people in Vietnam.
  Những người có quan hệ hợp tác kinh doanh với người Việt.
 • Children of Vietnamese people who are living abroad.
  Việt Kiều ở nước ngoài.  

Giới thiệu khóa học

The course Vietnamese language course for beginners is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skin.

Khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu, giúp người học có được những kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất, đặc biệt là khả năng giao tiếp.

The course helps learners get a good understanding of basic grammar, develop a solid foundation in Vietnamese grammar, then be able to start basic communication with natives.

Người học nắm được ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, từ đó làm nền tảng vững chắc để học ngữ pháp nâng cao, và có thể giao tiếp cơ bản với người bản ngữ.  

There are 10 practical and useful topics: introduction, shopping, weather, hotel, restaurant…. which are arranged in a systematic order to boost the learners’ confidence day by day.

Có 10 chủ đề hữu ích và thực tế như: giới thiệu, mua sắm, thời tiết, nhà hàng, khách sạn… được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, giúp người học tự tin trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.                

Nội dung khóa học: Vietnamese Language Course For Beginners

Tags:

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*