Home » KHÓA HỌC ONLINE » Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Thế Giới Phẳng

Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Thế Giới Phẳng

Rate this post
Tạo dựng thương hiệu cá nhân qua nhiều kênh thôn tin khác nhau – Phát triển và kiểm soát thương hiệu của chính mình

Bạn sẽ học được gì?

Giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân cho chính mình
Giúp bạn phát triển và kiểm soát thương hiệu của chính mình
Bạn có thể áp dụng các phương pháp đã hướng dẩn để cuộc sống mình tốt đẹp hơn.
Đối tượng đào tạo

Tất cả những nhười muốn xây dựng hình ảnh cá nhân của mình đặc trưng trong mắt mọi người.

Giới thiệu khóa học

Hàng ngày chúng ta tiếp nhận hàng loạt thông tin liên quan đến thương hiệu sản phẩm qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Cũng giống như thương hiệu hàng hóa, thương hiệu cá nhân là giá trị của một cá nhân giúp phân biệt cá nhân đó với những người khác. Thương hiệu cá nhân không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh ra thế giới bên ngoài mà nó còn là sự tự nhận thức về các điểm mạnh, điểm yếu, kỹ năng, cảm xúc… cũng như cách sử dụng các yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt cho bản thân và định hướng cho các quyết định của cá nhân đó. Ngày nay, thương hiệu cá nhân đã và đang trở thành một yếu tố thiết yếu để đạt tới một sự thành công chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học: Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Thế Giới Phẳng

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*