Cách hiển thị công thức thay cho giá trị trong Excel - Formula

Công thức là thành phần quan trọng trong Excel. Khi làm việc với các công thức trong Excel, kết quả được hiển thị thay vì công thức; do đó, rất khó để theo dõi dữ liệu của bạn. Ngoài ra, người ta không thể dễ dàng phân biệt kết quả công thức và nguồn của kết quả. Tuy nhiên, Microsoft Excel cho phép người dùng hiển thị hoặc ẩn các công thức trong Trang tính. Bài viết này sẽ thảo luận về cách hiển thị công thức trong Trang tính thay vì giá trị.

Mục lục

Chuyển đổi

  • Sử dụng Công cụ Hiển thị Công thức
  • Sử dụng Excel Công cụ tùy chọn
  • Để hiển thị công thức của một ô đơn lẻ
  • Cách in công thức trong Excel

Sử dụng Công cụ Hiển thị Công thức

Công cụ Hiển thị Công thức là một trong nút -xây dựng được tìm thấy trong Excel để hiển thị và ẩn công thức. Dưới đây là các bước thực hiện khi sử dụng công cụ này:

1. Mở tài liệu Excel mà bạn muốn hiển thị công thức.

2. Đánh dấu các ô chứa các ô bạn muốn xem công thức. Bạn cũng có thể chọn không đánh dấu các ô được đề cập vì công cụ này sẽ phát hiện tất cả các công thức trong Trang tính

3.< /strong> Nhấp vào tab Công thức trên Dải băng và tìm phần Kiểm tra Công thức .

4 . Để hiển thị công thức, hãy nhấp vào nút Hiển thị công thức . Các Công thức trong Trang tính đã chọn sẽ được hiển thị. Để ẩn công thức, hãy nhấp lại vào nút Hiển thị công thức .

Sử dụng Công cụ Tùy chọn Excel< /strong>

Công cụ Tùy chọn Excel là một công cụ Excel được sử dụng để thay đổi cài đặt của toàn bộ ứng dụng. Công cụ này cũng có thể hiển thị công thức trong ô thay vì giá trị. Sau đây là các bước thực hiện:

1. Mở tài liệu Excel mà bạn muốn hiển thị công thức hoặc tài liệu mới.

2. Đánh dấu các ô chứa các ô bạn muốn xem công thức. Bạn cũng có thể chọn không đánh dấu các ô được đề cập vì công cụ này sẽ phát hiện tất cả các công thức trong Trang tính

3.< /strong> Nhấp vào tab Tệp trên Dải băng.

Trong màn hình Tệp, nhấp vào nút Tùy chọn để mở hộp thoại Tùy chọn Excel .

4. Từ hộp thoại, nhấp vào nút Nâng cao . Trên ngăn bên phải, cuộn xuống dưới và tìm “Tùy chọn hiển thị cho trang tính này”. Nhấp vào nút thả xuống và chọn Trang tính bạn hiện đang làm việc.

5. Tiếp theo, hãy chọn hộp kiểm “Hiển thị công thức trong các ô thay vì kết quả được tính toán của chúng” .

6 . Cuối cùng, nhấn nút OK để đóng hộp thoại.

Để hiển thị công thức của một ô đơn lẻ

Các bước:

1. Mở tài liệu Excel mà bạn muốn hiển thị công thức.

< span style='font-size: 24px;'>2. Định vị ô bạn muốn xem công thức của nó.

3. Nếu bạn muốn xem công thức trong Thanh công thức, hãy nhấp một lần vào ô đã chọn. Mặt khác, nếu bạn cần xem công thức trên ô đó, hãy Nhấp đúp vào ô đã chọn.

< /span>Cách in công thức trong Excel

Các bước thực hiện:

< p>1. Mở tài liệu Excel.

 

2. Nhấp vào tab Tệp trên Dải băng. Trong màn hình Tệp, nhấp vào nút In để mở ngăn in.

3. Nhấp nút Inđể in Trang tính có công thức. Đó là tất cả những gì bạn cần làm.

 

Share

Sức khỏe