Cách tỉnh tổng giá trị dựa trên tháng ( sử dụng hàm SUMIF) trong thủ thuật Excel

Tổng giá trị dựa trên tháng (SUMIF).

Để tính tổng các giá trị dựa trên tháng, khi bạn có ngày trong một cột, bạn có thể sử dụng SUMIFS hoặc TÓM TẮT. Với SUMIFS, bạn có thể tham khảo các ngày nằm trong một tháng cụ thể của năm. Và với TÓM TẮT, bạn có thể tính tổng cho một tháng cụ thể bất kể năm nào.

Tổng giá trị dựa trên tháng (SUMIF).

Dữ liệu của chúng tôi hiển thị ngày trong ba năm, 2021, 2022 và 2023. Và chúng tôi sẽ sử dụng cả hai công thức ở đây.

Sử dụng SUMIFS để tính tổng các giá trị theo tháng trong năm

Làm theo các bước sau để viết công thức này:

  • Đầu tiên, trong một ô, hãy nhập SUMIFS, sau đó, trong đối số đầu tiên, tham chiếu đến phạm vi mà bạn muốn lấy tổng.
  • Sau đó , trong đối số thứ hai (criteria_range1), hãy chỉ định phạm vi mà bạn có ngày tháng.
  • Tiếp theo, trong đối số thứ ba (tiêu chí), hãy nhập (“>=”&DATE(2022,1,1)) để chỉ định ngày bắt đầu của tháng.
  • Bây giờ, trong criteria_range2, hãy tham khảo lại phạm vi có ngày. Và trong tiêu chí2, hãy nhập (“
Share

Sức khỏe