Cách tỉnh tổng toàn bộ Hàng hoặc cột trong Excel - How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

 
 

Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng các giá trị từ toàn bộ cột hoặc hàng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét tất cả các phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng cho việc này.

Tính tổng toàn bộ cột

Như tôi đã nói, bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng các giá trị từ một cột và sau đây là các bước bạn cần thực hiện:

  • Đầu tiên, hãy nhập “=SUM” vào ô mà bạn muốn tính tổng.
  • Tiếp theo, nhập dấu ngoặc đơn bắt đầu.
  • Sau đó, tham khảo cột mà bạn muốn tính tổng.
  • Cuối cùng, nhập dấu ngoặc đơn đóng và nhấn enter để có kết quả.
How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng hàm tổng và tham chiếu đến Cột-A để lấy tổng cho tất cả các giá trị từ cột. Và nếu bạn muốn tính tổng toàn bộ một hàng, bạn cần tham chiếu đến hàng đó theo cách mà chúng tôi đã thực hiện trong ví dụ sau.

How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

Tính tổng nhiều cột và hàng

Có thể xảy ra trường hợp bạn cần tính tổng các giá trị từ nhiều cột hoặc hàng, bạn cần sử dụng phương pháp cách chúng tôi đã sử dụng trong ví dụ sau. Đối với nhiều cột:

How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

Đối với nhiều hàng, hàng 1 và hàng 2.

How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

Tính tổng các hàng hoặc cột không liền kề

Bây giờ, trong ví dụ sau, bạn có hàm sum để tính tổng nhiều cột và hàng không liền kề. Trong ví dụ sau, bạn có công thức tính tổng cột A và cột C

How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

Và trong ví dụ này, bạn đã sử dụng công thức để tính tổng các hàng không liền kề.

How to Sum an Entire Column or a Row in Excel

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã đề cập đến hàng 1, hàng 3 và hàng 5. Vì vậy, nếu bạn muốn.

Điểm quan trọng

Tốt nhất nên cân nhắc rằng khi bạn tham chiếu đến toàn bộ một cột hoặc một hàng, luôn có khả năng có một tổng không chính xác. Trong ví dụ bên dưới, bạn có các giá trị từ ô A1 đến A16, nhưng bạn đang tham chiếu đến toàn bộ cột.

Nếu bạn nhập một giá trị vào bất kỳ ô nào (thậm chí do nhầm lẫn), công thức sẽ xem xét giá trị đó.

How to Sum an Entire Column or a Row in Excel< /div>

Nếu bạn có giá trị trong một ô bên dưới A16 ở đâu đó, thì giá trị đó cũng sẽ được tính vào tổng.

Share

Sức khỏe