Lời việt bài hát All Rise - All Rise - Blue lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Subviet: 
Your honour please Gotta believe what I say (say)
Hãy vì chính danh dự của em, em cần phải tin những gì anh nói
What I will tell (tell) Happened just the other day (day)
Những gì anh sẽ nói là những đang xảy ra giữa đôi ta
I must confess (confess) 'Cos I've had about enough (enough)
Anh phải thừa nhận rằng những gì anh phải gánh chịu đã quá đủ rồi
I need your help (help) Got to make this here thing stop (stop)
Anh cần sự giúp đỡ của em để mọi việc được dừng lại
Baby I swear I tell the truth (uhuh)
Em yêu, anh thề là anh sẽ nói sự thật
About all the things you used to do (come on)
về tất cả những gì em đã làm
And if you thought you had me fooled (come on)
Và nếu em tưởng rằng em đã lừa được anh
I'm tellin' you now objection overruled
Giờ thì hãy nghe này anh sẽ cho em biết rằng em đã sai rồi
Here we go (oh baby)
Em yêu hãy đến đây anh sẽ cho em biết
One for the money and the free rides
Thứ nhất là vì tiền bạc và những lời nói xấu
It's two for the lie that you denied
Thứ hai là vì những lời dối trá lọc lừa mà em đã phủ nhận
Three for the calls you've been making
Thứ ba là vì những cuộc điên thoại em gọi anh
It's four for the times you've been faking
Và thứ tư là vì suốt thời gian qua em đã lừa dối anh với những điều giả tạo
All rise (I'm gonna tell it to your face)
Rồi mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi em
All rise (I rest my case)
Anh sẽ nói tất cả ở ngay trước mặt em
You're on the stand (stand)
Và rồi anh cũng sẽ được tự do thôi
With your back against the wall (wall)
Em vẫn đứng đây tựa lưng vào tường
Nowhere to run (run) And nobody you can call (call) oh no
Chẳng còn nơi nào cho em chạy trốn nữa đâu, em sẽ chẳng thể có được sự giúp đỡ của ai nữa đâu
I just can't wait (wait)
Anh không thể chờ đợi thêm nữa
Now the case is open wide (wide)
Chiếc lồng kia đã mở rộng
You'll try to pray (pray) But the jury will decide (decide)
Em cố gắng cầu nguyện nhưng bồi thẩm đoàn mới là người có quyền quyết định
Baby I swear I tell the truth (uhuh)
Em yêu, anh thề là anh sẽ nói sự thật
About all the things you used to do (come on)
về tất cả những gì em đã làm
And if you thought you had me fooled (come on)
Và nếu em tưởng rằng em đã lừa được anh
I'm tellin' you now objection overruled
Giờ thì hãy nghe này anh sẽ cho em biết rằng em đã nhầm to
One for the money and the free rides
Thứ nhất là vì tiền bạc và những lời nói xấu
It's two for the lie that you denied
Thứ hai là vì những lời dối trá lọc lừa mà em đã phủ nhận
Three for the calls you've been making
Thứ ba là vì những cuộc điên thoại em gọi anh
It's four for the times you've been faking
Và thứ tư là vì suốt thời gian qua em đã lừa dối anh với những điều giả tạo
All rise (I'm gonna tell it to your face)
Anh sẽ nói tất cả ở ngay trước mặt em
All rise (I rest my case)
Và rồi anh cũng sẽ được tự do thôi
So step back 'cos you don't know this cat
Lùi lại đi đừng tiến thêm nữa bởi em không biết những bí mật này đâu
I know deep down that you don't want me to react
Anh biết từ tận trong sâu thẳm em, em không muốn anh chống lại em như vậy đâu
I lay low leaving all my options open
Được thôi anh sẽ không nói gì nữa, anh sẽ để cho em quyền lựa chọn mọi thứ
The decision of the jury has not been spoken
nhưng mọi quyết định vẫn là của bồi thẩm đoàn và nó vẫn chưa được công bố
Step in my house you find that your stuff has gone (gone)
Hãy về nhà anh em sẽ thấy rằng những kỉ vật về em đã không còn nữa
But in reality to whom does the stuff belong
nhưng sự thật thì những thứ đó thuộc về ai chứ?
I bring you into court to preach my order
Anh sẽ đưa em ra toà vì chỉ có toà án mới giải quyết được những vấn đề của anh thôi
And you know that you overstep the border uhuh
và em biết rằng em đã đi quá xa rồi đó
One for the money and the free rides
Thứ nhất là vì tiền bạc và những lời nói xấu
It's two for the lie that you denied
Thứ hai là vì những lời dối trá lọc lừa mà em đã phủ nhận
Three for the calls you've been making
Thứ ba là vì những cuộc điên thoại em gọi anh
It's four for the times you've been faking
Và thứ tư là vì suốt thời gian qua em đã lừa dối anh với những điều giả tạo
All rise (I'm gonna tell it to your face)
Rồi mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi em
One for the money and the free rides
Thứ nhất là vì tiền bạc và những lời nói xấu
It's two for the lie that you denied
Thứ hai là vì những lời dối trá lọc lừa mà em đã phủ nhận
Three for the calls you've been making
Thứ ba là vì những cuộc điên thoại em gọi anh
It's four for the times you've been faking
Và thứ tư là vì suốt thời gian qua em đã lừa dối anh với những điều giả tạo
All rise (I'm gonna tell it to your face)
Anh sẽ nói tất cả ở ngay trước mặt em
All rise
, Và rồi anh cũng sẽ được tự do thôi
Create FORMADD

Sức khỏe