Lời việt bài hát Baby I love you - Tiffany Alvord lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Subviet: 
Baby I love you - Tiffany Alvord
Em yêu anh
There are three words that I've been dying to say to you
Có ba từ, em khao khát muốn được nói với anh
Burns in my heart like a fire that isn't going out
Bùng cháy trong tim em như ngọn lửa nhưng không thể thoát ra
There are three words and I want you to know they are true
Có ba từ, và em muốn anh biết, chúng là chân thực
Honey I need to let you know
Anh yêu Em cần anh biết rằng
I wanna say I love you
Em muốn nói với anh Em yêu anh
I wanna hold you tight
Em muốn ôm chặt lấy anh
I want your arms around me and I
Em muốn đôi tay anh vòng xung quanh ôm lấy thân hình em và Em
want your lips on mine
muốn đôi môi anh đặt lên trên đôi môi em
I wanna say I love you but
Em muốn nói Em yêu anh, nhưng
babe I'm terrified
anh yêu, em đang hoảng sợ
My hands are shaking my heart is racing
Đôi tay em đang run lên, trái tim em đang đập thật nhanh và mạnh
Cause it's something I can't hide
Bởi vì đó là điều em không thể giấu
it's something I can't deny
đó là điều em không thể chối từ
So here I go
Vậy em sẽ nói
Baby I love you
Anh yêu, em yêu anh
I've never said
Em chưa từng nói
these words to anyone anyone at all
những từ với bất kì ai, không với bất kì ai cả
Never got this close
Chưa từng thân thiết với ai đến vậy
cause I was always afraid I would falll
bởi vì em luôn lo sợ rằng em sẽ ngã xuống
But now i know
Nhưng giờ em biết rằng
that I'll fall right in-to your arms
em đã ngã xuống đúng vòng tay anh
Don't ever let me go
Đừng bao giờ buông em ra
I wanna say I love you
Em muốn nói với anh Em yêu anh
I wanna hold you tight
Em muốn ôm chặt lấy anh
I want your arms around me and I
Em muốn đôi tay anh vòng xung quanh ôm lấy thân hình em và Em
want your lips on mine
muốn đôi môi anh đặt lên trên đôi môi em
I wanna say I love you but
Em muốn nói Em yêu anh, nhưng
babe I'm terrified
anh yêu, em đang hoảng sợ
My hands are shaking my heart is racing
Đôi tay em đang run lên, trái tim em đang đập thật nhanh và mạnh
Cause it's something I can't hide
Bởi vì đó là điều em không thể giấu,
it's something I can't deny
đó là điều em không thể chối từ
So here I go
Vậy em sẽ nói
Baby I love you
Anh yêu, em yêu anh
Take it in breathe the air
Hít thật sâu, hít thở không khí trong lành
What is there to really fear
Có điều gì thực sự phải sợ ở đây chứ
I can't contain what my heart's saying
Em không thể kìm nén, điều trái tim em đang muốn nói
I gotta say it out loud
Em phải hét lên thật lo
I wanna say I love you
Em muốn ôm chặt lấy anh
I wanna hold you tight
Em muốn ôm chặt lấy anh
I want your arms around me and I
Em muốn đôi tay anh vòng xung quanh ôm lấy thân hình em và Em
want your lips on mine
muốn đôi môi anh đặt lên trên đôi môi em
I wanna say I love you but babe I'm terrified
Em muốn nói Em yêu anh, nhưng anh yêu, em đang hoảng sợ
My hands are shaking my heart is racing
Đôi tay em đang run lên, trái tim em đang đập thật nhanh và mạnh
Cause it's something I can't hide
Bởi vì đó là điều em không thể giấu
it's something I can't deny
đó là điều em không thể chối
So here I go
Vậy em sẽ nói
Baby I lo-o-o-o-ve you
, Anh yêu, em yêu anh
Create FORMADD

Sức khỏe