Lời việt bài hát If I Let You Go - Nếu anh để em đi lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Subviet: 
Day after day time pass away
Ngày qua ngày Thời gian trôi qua
And I just can't get you off my mind
Và tôi không thể xoá nhoà hình ảnh em trong tâm trí
Nobody knows I hide it inside
Không một ai biết Tôi đã giấu nó trong lòng
I keep on searching but I can't find
Tôi cứ mãi kiếm tìm nhưng tôi không thể thấy
The courage to show to letting you know
Nhưng phải có đủ dũng khí Để cho em biết
I've never felt so much love before
Tôi chưa bao giờ yêu nhiều đến thế
And once again I'm thinking about
Và một lần nữa tôi nghĩ ngợi
Taking the easy way out
Để tìm ra một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
But if I let you go I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
What my life would be holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
Will I ever see you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
Oh yeah
Oh yeah
How will I know ?
Làm sao tôi biết được,
If I let you go
Nếu tôi để em đi
Night after night I hear myself say
Đêm dài đằng đẵng Tôi tự nhủ với bản thân
Why can't this feeling just fade away
Sao cảm xúc này không phai nhạt
There's no-one like you you speak to my heart
Chẳng có ai như em Em trò chuyện với trái tim tôi
It's such a shame we're worlds apart
Thật đáng tiếc, chúng ta phải cách xa
I'm too shy to ask I'm too proud to lose
Tôi quá ngại ngùng chẳng dám bày tỏ Mà cũng quá kiêu hãnh chẳng muốn thua cuộc
But sooner or later I gotta choose
Nhưng sớm hay muộn tôi cũng phải chọn lựa
And once again I'm thinking about
Và một lần nữa Tôi nghĩ về
Taking the easy way out
một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
But if I let you go I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
What my life would be holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
Will I ever see you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
Oh yeah
Oh yeah
How will I know ?
Làm sao tôi biết được,
If I let you go
Nếu tôi để em đi
Ooh baby
Ooh baby
Once again I'm thinking about
Và một lần nữa Tôi nghĩ về
taking the easy way out
một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
But if I let you go I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
What my life would be holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
Will I ever see you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
Oh yeah
Oh yeah
How will I know ?
Làm sao tôi biết được,
If I let you go
Nếu tôi để em đi
But if I let you go I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
Oh baby
Oh baby
Will I ever see you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
Oh yeah
Oh yeah
How will I know ?
Làm sao tôi biết được,
If I let you go
, Nếu tôi để em đi
Create FORMADD

Sức khỏe