Dụng Tâm Khi Bố Thí - Lời Phật Dạy - Luận Về Nhân Quả
(Trích Tăng Chi Bộ kinh, 3A, tr 60) Một thời Thế Tôn ở Canysà, trên bờ hồ Gaggara. Rồi nhiều cư sĩ ở Canysà đi đến Tôn Giả Sariputta đảnh lễ và thưa với Tôn Giả rằng đã lâu họ không nghe thuyết pháp...
Nhân Quả Người Sống Trách Nhiệm - Làm Tròn Bổn Phận
Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc ấy giờ tôn giả Anuruddha đang đi nghỉ ban ngày, ngồi Thiền Định. Rồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến tôn giả Anuruddha, đảnh lễ và...
Không Phải Cứ Bố Thí Là Sẽ Được Phước Báu - Lời Dạy Của Phật Về Bố Thí Đúng Cách
(Trích Kinh Trường Bộ III, kinh Tệ Túc, tr 316) Bài kinh khá dài, chúng tôi không có thì giờ trích lại toàn bộ bài kinh Tệ Túc, chỉ tóm tắt phần đầu và nhấn mạnh phần sau. Người đọc muốn nghiên cứu...
Nhân Quả Đau Đớn Của Kẻ Làm Đồ Tể Giết Trâu Bò Chó Dê
Tôn Giả Lakkhana và Tôn Giả Mahà Moggallanà trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Một buổi sáng hai vị vào thành đi khất thực. Trên đường đi chợt Tôn Giả Mahà Moggallàna mỉm cười. "Này hiền giả Moggallàna,...
Nhân Quả Sát Hại Người Không Cố Ý
Tiếng la thất thanh của ông Ba làm người trong làng choàng tỉnh. Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời. – "Có ai mất đứa con nhỏ nào không, tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa...

Khoa Học Tâm Linh

Dụng Tâm Khi Bố Thí - Lời Phật Dạy - Luận Về Nhân Quả
(Trích Tăng Chi Bộ kinh, 3A, tr 60) Một thời Thế Tôn ở Canysà, trên bờ hồ Gaggara. Rồi nhiều cư sĩ...
Nhân Quả Người Sống Trách Nhiệm - Làm Tròn Bổn Phận
Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc ấy giờ tôn giả Anuruddha đang đi nghỉ ban...
Không Phải Cứ Bố Thí Là Sẽ Được Phước Báu - Lời Dạy Của Phật Về Bố Thí Đúng Cách
(Trích Kinh Trường Bộ III, kinh Tệ Túc, tr 316) Bài kinh khá dài, chúng tôi không có thì giờ trích...
Nhân Quả Đau Đớn Của Kẻ Làm Đồ Tể Giết Trâu Bò Chó Dê
Tôn Giả Lakkhana và Tôn Giả Mahà Moggallanà trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Một buổi sáng hai vị vào...
Nhân Quả Sát Hại Người Không Cố Ý
Tiếng la thất thanh của ông Ba làm người trong làng choàng tỉnh. Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời...

Câu Hỏi Vì Sao

10. Vì sao khi đi trên dây thăng bằng phải đung đưa hai cánh tay?
Đi trên dây thép là một trong những tiết mục xiếc có từ rất lâu đời. Người đã xem qua tiết mục này...
9. Vì sao không nhún chân thì không nhảy được?
Nếu có người hỏi bạn: Không nhún chân có thể nhảy lên được không? Có lẽ bạn không trả lời ngay được...
8. Vì sao con lật đật không bị đổ nhào?
Mọi người đều có thể nhận thấy hiện tượng: viên gạch nằm ngang rất ổn định, dựng nó đứng thẳng lên...